Uruchomię dwa Dzienne Domy Pomocy nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu