Rozpocznę prace nad strategią wrocławskiego sportu

Strategia wrocławskiego sportu to plan kompleksowych działań na rzecz rozwoju sportu profesjonalnego i amatorskiego – chcę wraz z przedstawicielami wrocławskiego środowiska sportowego podjąć się tego wyzwania.

Opracowanie „Strategii Sportu” ma pomóc wypromować i ożywić najcenniejsze sportowe marki w naszym mieście. Przygotowanie dużych imprez sportowych o randze mistrzowskiej, w których Wrocław był w ostatnich latach miastem-gospodarzem, nie byłoby możliwe bez potencjału i zaangażowania ludzi sportu.  Chcemy ten potencjał jak najlepiej wykorzystać.

Następnie zostaną określone cele i kierunki rozwoju. Zaproszenie do udziału w pracach zespołu przyjęli wybitni sportowcy, przedstawiciele świata nauki i działacze sportowi. W zespole jest także dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu, czy dyrektor Biura Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miasta. Zespół rozpocznie swoją pracę od przedstawienia diagnozy potrzeb wrocławskiego sportu i kultury fizycznej.

Dokument ma zostać wypracowany do końca 2020 roku.

W skład Zespołu ds. Strategii Sportu Wrocławia 2030 wchodzą:

Andrzej Łoś – Doktor Habilitowany Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Zespołu „Strategia Wrocławia 2030”

Piotr Mazur – Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji, Sekretarz Rady do spraw Sportu

Agnieszka Sypień – wielokrotna mistrzyni Polski, Europy i Świata w karate kyokushin, propagatorka tej dyscypliny we Wrocławskim Klubie Karate Kyokushin

Katarzyna Sobczak – pływaczka, mistrzyni świata

Aleksandra Szumska – dziennikarka sportowa, zastępca Redaktora Naczelnego Słowa Sportowego

Renata Mauer-Różańska – multimedalistka olimpijska, członkini Rady do spraw Sportu.

Wojciech Gęstwa – Dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu, organizator wrocławskich maratonów i półmaratonów

Andrzej Rokita – rektor Akademii Wychowania Fizycznego, były trener/działacz klubowy, ekspert komisji MEN, członek Rady do spraw Sportu

Marian Dymalski – wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU), Przewodniczący Rady ds. Sportu

Arkadiusz Zagrodnik – prezes Dolnośląskiej Federacji Sportu, prezes Dolnośląskiego Związku Koszykówki.