Rozpocznę kolejną edycję projektu Otwarte Miasto na osiedlach

„Zamknięte sklepy – Otwarte miasto”, to program zainaugurowany 22 kwietnia 2018 roku. W 2019 roku przedstawię mieszkańcom jego nową edycję. Pierwsza edycja Funduszu Czasu Wolnego cieszyła się dużym powodzeniem - wzięło w niej udział 27 osiedli, 19 osiedli organizowało je samodzielnie, a 8 osiedli zdecydowało się działać wspólnie. Środki z Funduszu mogą zostać przeznaczone na realizację lokalnych wydarzeń jednorazowych i cyklicznych dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców.

Dodatkowym wsparciem objęte zostaną inicjatywy podejmowane wspólnie przez kilka samorządów osiedlowych. Wydarzenia mogą zostać zrealizowane od 1 maja do 31 października 2019 roku. Przewidywane wsparcie finansowe: 1) jednorazowe inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 5 000 zł, 2) cykliczne inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 10 000 zł, 3) jednorazowe inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 12 000 zł, 4) cykliczne inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 20 000 zł. Termin składania ofert od samorządów osiedlowych upływa 15 marca 2019 roku. Poniżej szczegółowy regulamin

Funduszu: Regulamin Funduszu Czasu Wolnego