Rozpocznę audyt zasobu komunalnego

Nowa polityka mieszkaniowa i komunalna to kolejny obszar społecznej mapy Wrocławia, na którym chciałbym się skupić w szczególności. Spełniając oczekiwania wrocławian w tym zakresie, przedstawię kompleksowe rozwiązania dotyczące zasobu komunalnego. Służyć temu będzie audyt (analiza) dotychczasowego sposobu zarządzania lokalowym zasobem mieszkaniowym za ostatnie 5 lat.

Przeprowadzenie audytu pozwoli nam zdobyć potrzebne informacje dotyczące koniecznych remontów i konserwacji lokali, a także obiektów należących do zasobu komunalnego. Chciałbym także przeanalizować oraz rozważyć możliwości przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego, z uwzględnieniem potrzeb sektora pomocy społecznej
i inicjatyw obywatelskich.

Wraz z zespołem sporządzimy szereg zestawień statystycznych, m.in. o liczbie wspólnot mieszkaniowych, w których gmina Wrocław posiada swoje udziały, czy też dokładnym stanie technicznym zasobu. Skupimy się na ujednoliceniu procesów zarządczych w celu ich optymalizacji oraz lepszej efektywności wydatkowania środków publicznych. Analizą objęte też zostaną takie zagadnienia jak skuteczna windykacja zaległości czynszowych, przegląd stanu spraw sądowych oraz sposób reprezentowania Gminy Wrocław we wspólnotach mieszkaniowych. Równolegle w celu pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, prowadzone będą – w porozumieniu ze służbami finansowymi –  działania dotyczące umarzania zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych, z możliwością całkowitego umorzenia włącznie.

Wyniki analizy i przyjęte kierunki działań będą uwzględnione w strategicznym dla miasta dokumencie – projekcie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wrocław na lata 2020–2024. Zostanie on przedstawiony Radzie Miejskiej Wrocławia pod głosowanie najpewniej w III kwartale 2019 roku.

 

Odpowiedzialny:

Departament Nieruchomości i Eksploatacji
tel. +48 71 777 71 97
e-mail: dnr@um.wroc.pl