14 lutego 2022

Przebudowa mostów Trzebnickich

1%
POSTĘP PRACY

Mosty Trzebnickie to kolejne ważne dla wrocławskiej komunikacji przeprawy, które czeka remont i przebudowa.

Aktualizacja:

luty 2022

Przewidywany termin realizacji kompletnej dokumentacji projektowej – styczeń 2023r.

Zaawansowanie prac projektowych – 25%.

Opracowanie koncepcji poszerzenia mostów dla potrzeb budowy drogi rowerowej - w toku. 

Koncepcja poszerzenia jest gotowa, Miejski Konserwator Zabytków przed wydaniem opinii wskazał potrzebę wykonania dodatkowego opracowania: studium historyczno – konserwatorskiego. Studium będzie niezbędne do dokonania przez MKZ oceny koncepcji przebudowy mostów w zakresie poszerzenia obiektu dla potrzeb budowy drogi rowerowej.

 

31.03.2021

Wynik przetargu na projekt przebudowy mostów Trzebnickich jest prawomocny i właśnie podpisano umowę.
 
Zakres prac projektowych obejmie:
 
✔️ remont płyty pomostowej,
✔️ wymianę płyty żelbetowej,
✔️ wymianę izolacji, dylatacji i łożysk,
✔️ zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej,
✔️ wymianę torowiska i trakcji,
✔️ remont jezdni i chodników.
 
Pierwszy etap prac projektowych to opracowanie koncepcji obustronnego poszerzenia mostów o 2,5m - pod kątem budowy ścieżek rowerowych.
Rozwiązania w niej przedstawione będą analizowane z przedstawicielami Wód Polskich i MKZ.
Opracowanie koncepcji wraz z projektem zajmie 13 m-cy.
 
Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych na mostach to 2024r.

 

Pochodzące z początków XX w. mosty Trzebnickie mają ponad sto lat. Mający prawie 25 m długości most Trzebnicki Południowy wybudowano w latach 1904-05, a dłuższy – 119 m – most Trzebnicki Północny w latach 1914-16. Ostatni kapitalny remont przeszły w latach 80. ubiegłego wieku.

Konieczny jest remont elementów konstrukcji (kratownice), wzmocnienie podpór, wymiana łożysk, izolacja, wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej, naprawa nawierzchni chodników i jezdni, torowiska oraz trakcji.

16.03.2021

Wynik przetargu na projekt przebudowy mostów Trzebnickich jest prawomocny i właśnie podpisano umowę.

Zakres prac projektowych obejmie:

 • remont płyty pomostowej,
 • wymianę płyty żelbetowej,
 • wymianę izolacji, dylatacji i łożysk,
 • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej,
 • wymianę torowiska i trakcji,
 • remont jezdni i chodników

Remont mostów Trzebnickich obejmie obustronne poszerzenie przeprawy

Pierwszy etap prac projektowych to opracowanie koncepcji obustronnego poszerzenia mostów o 2,5m - pod kątem budowy ścieżek rowerowych. Rozwiązania w niej przedstawione będą analizowane z przedstawicielami Wód Polskich i MKZ. Opracowanie koncepcji wraz z projektem zajmie 13 m-cy.

TIME LINE

 • Ogłoszenie przetargu na przebudowę mostów Trzebnickich

  grudzień 2020
 • Ogłoszenie o wyborze oferty i podpisanie umowy z wykonawcą

  marzec 2021
 • Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych

  2024