Podejmę rozmowy z Marszałkiem Dolnego Śląska o współpracy na rzecz Aglomeracji Wrocławskiej

Podejmę rozmowy z Marszałkiem Dolnego Śląska o współpracy na rzecz realizacji wspólnych celów w Aglomeracji Wrocławskiej – zwłaszcza w zakresie transportu publicznego, remontów dróg, poprawy jakości powietrza i rewitalizacji.