Ogłoszę przetargi na nowe przejścia dla pieszych

Uruchomię przetarg na nowe przejścia dla pieszych w centrum miasta. ZDiUM wyłoni w przetargu wykonawców na cztery nowe przejścia dla pieszych. Jeszcze przed wakacjami powinny być gotowe nowe przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w okolicach ul. św. Mikołaja oraz na ul. Grodzkiej przy moście Uniwersyteckim, gdzie poprawi się istotnie jakość ruchu pieszego.