Powiatowa Społeczna Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych

Dokumenty potwierdzające powołanie rady: ZARZĄDZENIE NR 3861/12 PREZYDENTA WROCŁAWIA  z dnia 24 lutego 2012 r.  

Zadania rady: Powiatowa Społeczna Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwana Wrocławską Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Wrocławia. Do zakresu działania rady należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji ich praw, opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład rady

Przewodniczący - Krzysztof Peda
Osoba do kontaktu - Bartłomiej Skrzyński

niepelnosprawnosc@um.wroc.pl

    • Dorota Nawrot-Rudnicka – przedstawiciel Stowarzyszenia Marfan Polska
    • Paweł Napora – przedstawiciel Dolnośląskiego Forum Integracyjnego
    • Krzysztof  Peda – przedstawiciel Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości„ 
    • Michał Fitas – przedstawiciel Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych
    • Bartłomiej  Skrzyński – Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawiciel  Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia


Zgłoś uwagę