Pociągiem z biletem MPK

Ważny bilet MPK wystarczy, aby bez dodatkowych opłat jeździć pociągami osobowymi między wszystkimi stacjami we Wrocławiu.


Rodzaje honorowanych biletów:

Bilety okresowe kodowane na URBANCARD:
imienne  na wszystkie linie i wszystkie linie normalne (7-dniowe, 30-dniowe, 60-dniowe, 90-dniowe, 180-dniowe, 365-dniowe, semestralne) na okaziciela (30-dniowe, 60-dniowe, 90-dniowe)

Bilety okresowe kodowane na elektronicznych legitymacjach studenckich (ELS):
imienne  na wszystkie linie i wszystkie linie normalne (7-dniowe, 30-dniowe, 60-dniowe, 90-dniowe, 180-dniowe, 365-dniowe, semestralne)

Bilety w formie tradycyjnej (papierowe):
czasowe, uprzednio skasowane w pojeździe miejskiej komunikacji zbiorowej (24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne, 168-godzinne)

Bilety w formie telefonicznej:
czasowe (24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne, 168-godzinne)

Tabela ulg i zwolnienia z opłat za przejazdy

Ważne informacje:

  • Jeśli chcesz podróżować pociągiem we Wrocławiu z papierowym biletem czasowym, bilet ten należy najpierw skasować w pojeździe MPK.
  • Przejazdy są możliwe tylko w granicach miasta i obejmują stacje z nazwą "Wrocław".
  • Oferta obejmuje przejazdy 2. klasą pociągów osobowych Kolei Dolnośląskich i pociągów REGIO Przewozów Regionalnych.  
  • Za jazdę pociągiem bez biletu, podobnie jak w MPK, grozi dodatkowa opłata zgodna z regulaminem przewoźników kolejowych.

Pobierz mapę połączeń kolejowych w granicach Wrocławia [PDF]

Za jazdę pociągiem bez ważnego biletu parasżerowi grozi opłata dodatkowa zgodna z regulaminem przewoźników kolejowych, która wynosi:
1. Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 200 zł;
2. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 160 zł;
3. Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt – 80 zł.

Dodatkowych informacji udzielają: 

Urząd Miejski Wrocławia:
tel. +48 71 777 77 77
www.wroclaw.pl

Biuro Obsługi Pasażera MPK:
Wrocław, ul. B. Prusa 75-79
czynne: poniedziałek - czwartek: 8.00-18.00, piątek: 8.00-16.00
tel. +48 71 321 72 71


Biuro Obsługi Klienta (BOK) URBANCARD
Wrocław, ul. Grabiszyńska 9 (wejście od pl. Legionów)
czynne: poniedziałek - piątek: 8.00-18.00
tel. +48 71 341 12 00
e-mail: bok@urbancard.pl


Przewozy Regionalne:
tel. +48 703 20 20 20 w godz. 7.00-23.00


Koleje Dolnośląskie Biuro Obsługi Klienta
tel. + 48 76 753 51 22
czynne codziennie w godz. 5.30-21.00 na dworcu w Legnicy


Informacja o rozkładzie jazdy pociągów:
www.rozklad-pkp.plZgłoś uwagę