Nowe trasy rowerowe pod Wrocławiem

Na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i miasta Oleśnica otwarto łącznie dwanaście kilometrów nowych tras rowerowych oraz dwa parkingi P&R i wiatę dla rowerów. Inwestycje były realizowane z dofinansowaniem unijnym. Liderem projektu była Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

  • Rodzinny Rajd Rowerowy towarzyszył otwarciu nowych ścieżek rowerowych pod Wrocławiem. fot. Gmina Oborniki Śląskie

  • fot. Gmina Oborniki Śląskie

  • fot. Gmina Oborniki Śląskie

  • fot. Gmina Oborniki Śląskie

  • fot. Gmina Oborniki Śląskie


W sobotę, 11 maja, na terenie gminy Oborniki Śląskie otwarto oficjalnie nową trasę rowerową, przy tej okazji odbył się również pierwszy Obornicki Rodzinny Rajd Rowerowy. W imprezie brało udział około stu osób, które wyruszyły z ulicy Parkowej do Mini Zoo w Golędzinowie. Oficjalnego otwarcia trasy dokonali burmistrz Arkadiusz Poprawa, dyrektor Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Tomasz Studenny oraz radni powiatowi.

Na mecie rajdu w Mini Zoo na wszystkich czekało ognisko z kiełbaskami, stoisko promocyjne Gminy Oborniki Śląskie i Dolnośląskiej Krainy Rowerowej. Dzieci, poza zabawą na świeżym powietrzu, mogły pomalować koszulki i nakarmić mieszkańców Mini Zoo (kozy, osła, koty, psy).

W trosce o ekologię poczęstunek podany został w papierowych kubkach i na papierowych talerzach. Impreza wieńczyła budowę ponad pięciokilometrowej trasy rowerowej na terenie tej gminy. Łącznie w ramach projektu powstało ponad 12 kilometrów tras w trzech gminach. Inwestycja pochłonęła około 11 milionów złotych. 

Beneficjentem projektu była Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i Miastem Oleśnica.

Tytuł projektu: Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i miasta Oleśnica.

Dofinansowanie: 11 927 278,31 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF. Zgłoś uwagę