Nowe torowiska we Wrocławiu – gdzie i kiedy

Już trwają przygotowania do budowy kilkunastu kilometrów nowych torowisk – chodzi o Hubską, Nowy Dwór i Popowice. To zadania na najbliższe trzy lata, ale plany sięgają znacznie dalej. Do 2022 roku planowa jest budowa torowisk na Swojczyce i Ołtaszyn, czyli kolejne kilkanaście kilometrów.


Plany rozwoju komunikacji tramwajowej wpisane są we Wrocławski Plan Tramwajowy. To szkielet rozbudowy i integracji komunikacji miejskiej z koleją aglomeracyjną. WPT opisuje aż 60-70 km nowych tras (około 40 zadań inwestycyjnych) do realizacji w horyzoncie przekraczającym najbliższe 20-lecie.

Torowisko na Hubskiej w 2018 r.

Najszybciej, na przełomie września i października, mają ruszyć prace przy budowie torowiska w ul. Hubskiej. Podpisany w sierpniu kontrakt przewiduje budowę wydzielonego torowiska na odcinku między Glinianą a Dyrekcyjną. 

Długość trasy: 1 km
koszt: 35 mln zł 
zakończenie budowy: koniec 2018 r.

Na Nowy Dwór tramwajem w 2020 r.

Oczekiwana od lat budowa  trasy tramwajowej na Nowy Dwór także jest już blisko realizacji. Wrocławskie Inwestycje pochwaliły się kilka dni temu, że prawomocność zyskała decyzja środowiskowa, czyli jedno z najtrudniejszych do zdobycia zezwoleń administracyjnych. Można zatem spokojnie założyć, że planowane na jesieni ogłoszenie przetargu na budowę tej trasy jest realne.

Trasa na Nowy Dwór ma być wydzieloną, odrębną, jezdnią tylko dla autobusów i tramwajów. Ma przebiegać od pl. Orląt Lwowskich do skrzyżowania ul. Strzegomskiej, dalej planowane jest torowisko w ulicy Rogowskiej wokół osiedla do pętli Nowy Dwór. Nad linią kolejową w okolicach ul. Robotniczej projekt przewiduje budowę nowego wiaduktu. 

Pierwszy fragment od centrum do ul. Strzegomskiej zostanie wykonany w oparciu o gotową już dokumentację projektową. Fragment przez ulicę Rogowską będzie powstawał na bazie programu funkcjonalno-użytkowego, w którym znajdą się także uwagi z zakończonych spotkań konsultacyjnych. W tej chwili powstaje końcowy raport po konsultacjach z mieszkańcami.

Podpisanie umowy na budowę trasy tramwajowej jest możliwe na koniec 2017 roku. Prace budowlane planowane są w latach 2018- 2020, natomiast uruchomienie trasy, zgodnie z obecnym harmonogramem inwestycji, na pierwszą połowę 2020  roku.

Długość trasy: 7 km
koszt: prognozy 230 mln zł
termin: pierwsza połowa 2020 r. 

Jesień przetargów

Bardzo podobny stopień zaawansowania prac przygotowawczych ma trasa tramwajowa wzdłuż ulic Popowickiej, Starogroblowej i Długiej. Harmonogram postępowania,  w stosunku do trasy na Nowy Dwór, jest przesunięty o zaledwie kilka tygodni, więc tej jesieni rozpisany powinien być także przetarg na budowę tramwaju na Popowice

Tramwajem przez Popowice w 2020? 

Decyzja środowiskowa dla tej trasy została wydana w czerwcu. Trwa projektowanie ponad 3,5-kilometrowej trasy, która połączy ulice Mieszczańską i Milenijną poprzez Długą, Starogroblową i Popowicką. Już wiadomo, że na Popowice mają być skierowane dwie linie tramwajowe. Jedna z tych linii poprowadzi do trasy WZ, druga ul. Sienkiewicza.

Tramwaj na Ołtaszyn – konsultacje

11 września rozpoczną się konsultacje dotyczące przebiegu tramwaju na Ołtaszyn. W planach jest budowa  linii od istniejącej pętli tramwajowej w Parku Południowym do ul. Zwycięskiej.

Pod konsultacje będzie poddanych kilka wariantów, w tym zaproponowany przez urzędników oraz przez mieszkańców. Propozycje zbierane były zbierane podczas prac nad Strategią Wrocławia.

Tramwaj na Swojczyce

Trwa projektowanie nowego mostu Bolesława Chrobrego. Inżynierowie w projekcie uwzględnią przeprawę także dla tramwajów. Przy okazji zlecono opracowanie koncepcji połączenia tramwajowego na Swojczyce. Analizowane są różne warianty tras. Szerokość ul. Swojczyckiej waha się od 23 do 25m. Ostatecznie przy opracowaniu koncepcji zostanie zaproponowane takie rozwiązanie, które dobrze wpisze się w istniejącą ulicę.

Pętla tramwajowa rozważana jest po południowej stronie linii kolejowej, pomiędzy ul. Bazaltową a cmentarzem przy Chałupniczej. Jednak jej miejsce oraz przystanki uzależnione są od studium wykonalności dla linii kolejowej 292. Urzędnicy czekają teraz na pierwsze rozstrzygnięcia projektowe PKP.

Wariant przebiegu linii tramwajowej w ul. Mydlanej jest przede wszystkim elementem wariantowania tramwaju na Psie Pole, ale w kontekście Swojczyc rozpatrywany był do tej pory w projekcie nowego studium, właśnie z uwagi na prace koncepcyjne PKP. Nie było wiadomo, która opcja zapewni lepszą integrację kolei i tramwaju. W tej chwili wszystko wskazuje na to, ze przystanek kolejowy zbliżony będzie jednak do ul. Swojczyckiej - dlatego można było wskazać ten kierunek jako podstawowy. W projekcie  studium wprowadzono już taką poprawkę.

Co po 2022 r.

We Wrocławskim Palnie Transportowym wpisano też zadania przewidywane do realizacji po roku 2022 (bez decydowania o ich kolejności). Zadania „liniowe” to  Psie Pole, Borowska, Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice, Bartoszowice. 

Zgłoś uwagę