Nowe ceny biletów od 1 stycznia 2021 r. – pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące nowej taryfy biletowej oraz uprawnień i ulg. Odpowiedzi przygotował Departament Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego.


Czy jeśli posiadam aktualne bilety czasowe 30-minutowe ulgowe, czy można ich używać również po nowym roku?

Tak. Bilety mogą zostać użyte z dokupioną dopłatą w takiej wysokości, aby suma biletów równała się wartości biletu czasowego w nowej taryfie.

Mam zapas biletów jednorazowych w cenie 3,40 zł. Co zrobić, żeby je wykorzystać?

Aby wykorzystać posiadane bilety jednorazowe na wszystkie linie należy dokupić dopłatę w wysokości 1,20 zł. Dopłata ta będzie dostępna w punktach sprzedaży oraz w automatach biletowych po wybraniu opcji „dopłata”.

Mam bilet semestralny 4-miesięczny na wszystkie linie, który jest ważny do 23 lutego 2021 r. Czy muszę wnieść dopłatę, aby z niego korzystać?

Nie, nie trzeba nic dopłacać. Bilet okresowy zakupiony w roku 2020 ważny jest przez okres wskazany na bilecie.

Czy bilet 365-dniowy uprawnia do przejazdów  przez rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2021? Czy można go kupić w dowolnym momencie i używać przez równy rok?

Bilet 365-dniowy imienny można kupić w dowolnym momencie. Uprawnia on wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 365 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie. W przypadku gdy zakupiony został w pierwszym dniu jego obowiązywania ważny jest od momentu jego zakupu.

Czy osoba uprawniona do ulgowych przejazdów może od 1 stycznia 2021 r. skorzystać z posiadanego normalnego biletu jednorazowego za 3,40 zł z przesiadkami na czas krótszy niż 30 minut?

Nie. Bilety jednorazowe i czasowe są to inne rodzaje biletów i nie można z nich korzystać naprzemiennie. Aby wykorzystać posiadany bilet jednorazowy na wszystkie linie o nominale 3,40 zł, jako osoba korzystająca z ulgi, może ten bilet wykorzystać bez dopłaty.

Czy na bilecie grupowym do 15 osób można podróżować również autobusami pospiesznymi?

Tak, można. Bilet grupowy uprawnia nie więcej niż 15 osób do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu lub do jednokrotnego przejazdu środkiem komunikacji, w którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

Dnia 2 lutego 2021 r. ukończę 66 lat. Czy na podstawie obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przepisów mogę już podróżować komunikacją miejską za darmo?

Od roku 2021 osoby, które ukończyły 66 lat (od dnia swoich 66 urodzin, nie rocznikowo) mogą podróżować bezpłatnie wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. W takiej sytuacji będzie Panu przysługiwało prawo do bezpłatnych podróży od 2 lutego 2021 r.

Jestem dawcą przeszczepu, na jakiej podstawie mogę podróżować za darmo?

Na podstawie legitymacja Dawcy Przeszczepu lub legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu.

W taryfie opłat są dwa różne biletów imiennych – imienne i imienne „Nasz Wrocław”. Kto może kupować bilety z niższą ceną „Nasz Wrocław”?

Z biletów imiennych „Nasz Wrocław” mogą korzystać osoby zamieszkałe we Wrocławiu i rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu, które posiadają aktywny status w programie „Nasz Wrocław”.

Przyjeżdża do mnie wnuk z innej miejscowości, który jest uczniem V klasy Szkoły Podstawowej. Czy musi kasować bilety ulgowe?

Nie. Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich zwolnieni są z wnoszenia opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Podczas przejazdów uczeń winien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.

Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, czy przysługują mi zniżki na komunikację miejską?

Osoby głuche i głuchonieme z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także osoby niewidome lub ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ich przewodnicy uprawnieni są do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach linii.

Czytaj też: Imienne bilety MPK z programem Nasz Wrocław od 1 stycznia 2021 r. w niezmienionej cenieZgłoś uwagę