„Mali wspaniali” – będzie ciąg dalszy

Sukces programu „Mali wspaniali”. W pierwszej edycji wzięło udział 1000 dzieci z 20 wrocławskich przedszkoli. Już dzisiaj wiadomo, że program będzie kontynuowany. We wrześniu obejmie swym zasięgiem co najmniej 3,5 tysiąca przedszkolaków w stolicy Dolnego Śląska. 

  • Przedszkolaki podczas zajęć

  • W pierwszej edycji wzięło udział 1000 dzieci z 20 wrocławskich przedszkoli

  • Przedszkolaki podczas zajęć


Program „Mali wspaniali” jest elementem „dziedzictwa” The World Games 2017. Jednym z głównych celów wrocławskich Igrzysk jest zachęcenie mieszkańców, także tych najmłodszych, do aktywnego spędzania wolnego czasu. Organizatorami projektu są Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wrocławski Komitet Organizacyjny The World Games 2017. Partnerem naukowym jest Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu a partnerem wykonawczym Fundacja sportowo - edukacyjna Infinity.

Promocja aktywności fizycznej i nawyków związanych ze zdrowym trybem życia, w tym także racjonalnego odżywiania, to główne cele programu „Mali Wspaniali”, którego pilotażowa edycja trwała w 20 wrocławskich przedszkolach od listopada ubiegłego roku do czerwca. W programie wzięło udział ok. 1000 dzieci. Projekt przygotowany przez Wrocławski Komitet Organizacyjny The World Games 2017 wspiera m.in. ambasadorka TWG 2017 Anna Lewandowska.

Podstawowe cele programu to wspomaganie harmonijnego rozwoju organizmu dziecka,  kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości.

Podczas trwania programu przeprowadzony został Wrocławski Test Sprawności Fizycznej. Jego celem było sprawdzenie stopnia sprawności dzieci na początku i końcu projektu. Wstępne wyniki wskazują znaczącą poprawę wyników dzieci w badanych kategoriach.  – Szczególnie zaskoczeni jesteśmy wzrostem liczby dzieci o wysokiej sprawności fizycznej.  W naszej grupie badawczej na początku programu było ich tylko 8%. Po zakończeniu pierwszej edycji jest ich o 30% więcej – mówi Łukasz Wójcik, koordynator projektu z Fundacji Infinity.

– Od przyszłego roku szkolnego swoim zasięgiem obejmie więcej dzieci. We Wrocławiu w 70 placówkach trenować będzie 3,5 tysiąca przedszkolaków. Trwają zaawansowane rozmowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, który zadeklarował chęć współpracy przy tworzeniu grup treningowych poza Wrocławiem – mówi Piotr Przygoński, prezes Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego The World Games 2017. – Chodzi o zajęcia dla ok. 1000 dzieci. Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło decyzję o dofinansowaniu programu na Dolnym Śląsku i uruchomieniu go także w województwach łódzkim i małopolskim – dodaje. 

Zgłoś uwagę