Konkurs na komiks o Kościuszce

Wystarczy zajrzeć do jakiejkolwiek książki biograficznej o Tadeuszu Kościuszce, by przekonać się jaką był wyjątkową postacią. Inżynier, żołnierz, naczelnik powstania, miłośnik demokracji i wolności, znajomy najsłynniejszych mężów stanu ówczesnych czasów z pewnością zasługuje na przypomnienie. Muzeum Narodowe we Wrocławiu z okazji Roku Kościuszkowskiego ogłasza konkurs na komiks na temat życia i działalności tego wyjątkowego Polaka.

  • Tadeusz Kościuszko

    Tadeusz Kościuszko


Na autora lub autorów zwycięskiej pracy czeka nagroda w wysokości 10 000 złotych. Komiks zostanie wydany i zaprezentowany po raz pierwszy 15 października 2017 w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.

Kościuszko - międzynarodowy bohater

Takiej postaci jak Kościuszko próżno szukać wśród współczesnych. Polski i amerykański bohater narodowy urodził się w szlacheckiej rodzinie w połowie XVIII wieku w Mereczowszczyznie, wsi na terenie dzisiejszej Białorusi. Jako drugi syn w rodzinie nie miał szans na objęcie majątku, dlatego postawił na karierę wojskową. Uczył się w słynnej Szkole Rycerskiej, założonej przez Stanisława Augusta. Ukończył ja w stopniu kapitana i z dyplomem inżyniera wojskowego. Niestety po pierwszym rozbiorze Polski nie znalazł pracy w wojsku polskim, ruszył więc w podróż po Europie. Uczył się i zbierał doświadczenie w Dreźnie, a także w Paryżu. Tam właśnie usłyszał o walce kolonii brytyjskich o niepodległość. Postanowił wesprzeć swoją wiedzą Amerykanów i wyruszył za ocean. Fortyfikował Filadelfię, a dzięki jego umocnieniom Amerykanie wygrali bitwę pod Saratogą. Sam Waszyngton powierzył mu fortyfikacje twierdzy West Point, dziś słynnej akademii wojskowej. Kościuszko wspierał w Ameryce działania abolicjonistów, walczących o wyzwolenie czarnych niewolników. Kiedy powrócił do Polski rozpoczął karierę w wojsku polskim jako generał major wojsk konnych. Walczył przeciwko wojskom rosyjskim wspierającym targowiczan. Zaniepokojony sytuacją polityczną w Polsce, drugim rozbiorem kraju, zaangażował się w działalność konspiracyjną i przygotował koncepcję powstania narodowego. Insurekcja kościuszkowska wybuchła 1794. Zakończyła się klęską, a Kościuszko trafił do carskiego więzienia. Car Paweł I wypuścił go na wolność po tym, gdy Kościuszko złożył mu przysięgę wiernopoddańczą (dzięki niej wolność odzyskało ok. 20 tys. Polaków) i obiecał, że wyemigruje na stałe z Polski. Wyjechał do Francji, gdzie wspierał tworzenie polskich legionów w armii Napoleona, a potem osiadł w Szwajcarii. Tam zmarł w 1817 roku, a jego serce zgodnie z jego testamentem zostało umieszczone w urnie, którą opiekowała się jego znajoma Emilia Zeltner. Serce Kościuszki zostało sprowadzone do Polski dopiero wiek później (1927), do II Rzeczypospolitej i złożone na Wawelu.

Zadanie: Kościuszko

Uczestnicy konkursu będą musieli zmierzyć się z tak wyjątkową biografią i opowiedzieć za pomocą komiksu historię życia Tadeusza Kościuszki lub wybrany jego fragment. Praca ma być oryginalną, autorską interpretacją tematu, przedstawiać życie i działalność Kościuszki w sposób atrakcyjny dla współczesnego odbiorcy, upamiętniać i promować jego postać oraz przyczyniać się do odświeżenia jego wizerunku i wyeksponowania znaczących cech jego charakteru.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski a jego uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptuje Regulamin i prześle poprawne zgłoszenie konkursowe. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 30 marca 2017 r. Prace zgłoszone do konkursu muszą zawierać:

  • minimalnie 4, a maksymalnie 6 pionowych plansz formatu A4 (210 x 297 mm) opowiadających spójną historię bohatera komiksu – Tadeusza Kościuszki (każda strona powinna posiadać co najmniej 3 klatki);
  • krótki (maksymalnie do kilku stron znormalizowanego tekstu) opis koncepcji na scenariusz całego komiksu, zakładającego minimalnie 48 stron A4 (równoważnych 24 obustronnie zadrukowanym kartkom).
  • Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrany zostanie jeden projekt do realizacji. Jego autor lub autorzy przygotują pełną wersję komiksu do 15 lipca 2017 r. Zgłoszenia można dokonać przesyłając drogą pocztową lub dostarczając osobiście wydruk w jednym egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną na adres: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Dział Reklamy i Marketingu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław z dopiskiem "Komiks Tadeusz Kościuszko"

Termin nadsyłania prac: 30 marca 2017 r., ogłoszenie wyników: 6 kwietnia 2017 r. Termin dostarczenia pełnej wersji komiksu: 15 lipca 2017 r. Premiera komiksu: 15 października 2017

Pytania w sprawie konkursu można kierować do Działu Reklamy i Marketingu Muzeum Narodowego we Wrocławiu: malgorzata.kroplewska@mnwr.art.pl; marketing@mnwr.art.pl;  tel. (71) 343 88 39.

Zgłoś uwagę