Koleją do Zgorzelca bez przesiadki – koniec elektryfikacji linii w tym roku

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku pojedziemy z Wrocławia do Zgorzelca bezpośrednio, bez przesiadki w Węglińcu. Do tej pory było to niemożliwe bo ostatni fragment tej trasy kolejowej był niezelektryfikowany i jeździły po nim tylko pociągi spalinowe.


– Jeszcze w tym miesiącu nad jednym z dwóch torów zostanie wywieszona sieć trakcyjna. Do końca roku ostatni, niezelektryfikowany odcinek magistrali E 30 będzie dostępny dla lokomotyw elektrycznych, zapewniając szybszy przejazd pociągów – czytamy w komunikacie PKP PLK.

Prace nad elektryfikacją odcinka Węgliniec – Zgorzelec idą zgodnie z planem. Od 11 marca wywieszana jest już sieć trakcyjna na torem nr 1. Prace te potrwają do 23 kwietnia i następnie będą prowadzone roboty w torze nr 2. Wcześniej na całym szlaku zbudowano 920 słupów oraz 54 bramek – na których wywieszona została sieć. Wszystkie prace prowadzone są przy utrzymaniu ruchu pociągów na sąsiednim torze.

W ramach inwestycji w Pieńsku i Zgorzelcu powstają też dwie podstacje trakcyjne.

Ostatni odcinek

Linia kolejowa z Węglińca do Zgorzelca jest ostatnim, niezelektryfikowanym odcinkiem magistrali kolejowej E 30, głównej trasy, biegnącej w południowej części kraju, ze wschodu na zachód.  Łączy ona ważne ośrodki w kraju – Kraków, Okręg Górnośląski, Wrocław – i zapewnia łączność w przewozach międzynarodowych.

Ukończenie tej inwestycji pozwoli na zwiększenie przepustowości trasy i co najważniejsze skróci czas przejazdu pociągów,  gdyż nie będzie konieczna zmiana lokomotyw w Węglińcu. Całą trasę kolejową magistrali E 30 na terenie Polski, od zachodniej do wschodniej granicy państwa, tj.  od Zgorzelca do Przemyśla będzie można przejechać przy użyciu jednej trakcji elektrycznej.

Unijne dofinansowanie 

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca bieżącego roku. Całkowita wartość projektu „Elektryfikacji linii kolejowych nr 274, 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec” wynosi 70 mln zł,  w tym 59,5 mln zł stanowi dofinansowanie z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).Zgłoś uwagę