Kalendarz wyborczy

Wybory samorządowe 2014 – druga tura.

Druga tura wyborów na prezydenta Wrocławia odbędzie się w niedzielę, 30 listopada. We Wrocławiu zmierzą się Rafał Dutkiewicz i Mirosława Stachowiak-Różecka. Wybierać będziemy w tych samych lokalach co 16 listopada. Wyborcy otrzymają jedną kartę wyborczą formatu A5 z dwoma nazwiskami. 30 listopada głosować będzie można w godz. od 7 do 21.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00.

 • do 7 września – należy podać do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w danym okręgu
   
 • 7 września – mija termin na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
   
 •  do 17 września – można zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
   
 •  do 22 września – komisarze wyborczy muszą powołać terytorialne komisje wyborcze
   
 •  do 7 października – do godz. 24 można zgłaszać kandydatów na radnych do rad gmin, powiatów, sejmików województw
   
 • do 12 października – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów 
   
 • 17 października – do godz. 24 mija termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
   
 • 17 października – do godz. 24 zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
   
 •  do 22 października – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
   
 •  do 24 października – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
   
 • do 26 października – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy, zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
   
 •  do 7 listopada – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
   
 • do 11 listopada – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym
  obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
   
 •  14 listopada – o godz. 24.00 zakończenie kampanii wyborczej
   
 •  16 listopada – w godz. 7.00–21.00, głosowanie

 

 

Źródło: Dziennik Ustaw RP, poz. 1134
Zgłoś uwagę