Jak się zmieni węzeł kolejowy - PKP ogłosiła przetarg na studium

PKP PLK myśli już o inwestycjach po roku 2020 na Wrocławskim Węźle Kolejowym. Chodzi m.in. o powrót pociągów na dworzec Wrocław Świebodzki, rozbudowę samego węzła, budowę połączenia na lotnisko, czy przebudowę linii średnicowej. Spółka ogłosiła przetarg na opracowanie studium wykonalności dla tych inwestycji.

  • PKP Polskie Linie Kolejowe chcą określić nowe możliwości kolei we Wrocławiu na lata po 2020 roku.


PKP Polskie Linie Kolejowe chcą określić nowe możliwości kolei we Wrocławiu na lata po 2020 roku. Spółka ogłosiła przetarg na opracowanie wstępnego studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego oraz studium wykonalności dla linii kolejowej C-E 59 na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Muchobór/Wrocław Świebodzki.

Studium pokaże priorytety inwestycyjne

Dzięki dokumentowi studium spółka PLK będzie mogła określić potrzeby inwestycyjne na terenie wrocławskiego węzła.  - Przewidziano konsultacje z samorządami i przewoźnikami, w celu ustalenia wstępnych wariantów i scenariuszy do dalszych analiz prognozy ruchu pasażerskiego. Mają być zaproponowane wstępne rozwiązania techniczne, gwarantujące uzyskanie odpowiedniej przepustowości linii kolejowych oraz maksymalnej dostępności dla transportu kolejowego. Opracowanie ma być „narzędziem” do planowania projektów inwestycyjnych w perspektywie po 2020 roku – czytamy w komunikacie spółki.

W ramach studium mają być rozważane m.in.: odbudowa stacji Wrocław Świebodzki nawet z możliwością stacji przelotowej, budowa połączenia do lotniska we Wrocławiu, przejście linii kolei dużych prędkości przez wrocławski węzeł kolejowy, przebudowa wrocławskiej linii średnicowej, budowę bezkolizyjnych układów na wlotach linii średnicowej celem oddzielenia ruchu regionalnego i dalekobieżnego oraz wykorzystanie linii towarowych do ruchu pasażerskiego.

Jak sprawniej wyjechać i wjechać do Wrocławia?

PKP PLK zleciły również opracowanie studium wykonalności dla linii kolejowej C-E 59 na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Muchobór/Wrocław Świebodzki. Celem opracowania jest ustalenie niezbędnego zakres robót dla dostosowania linii kolejowej C-E 59 (z Wrocławia w stronę Opola) do wymogów europejskiej sieci kolejowej TEN-T. Studium umożliwi złożenie aplikacji o przyznanie środków unijnych w perspektywie 2021-2027. Przedmiotem analiz studialnych są linie kolejowe należące do korytarza transportowego C-E 59 na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Stadion – Wrocław Muchobór – Wrocław Kuźniki, linie kolejowe znajdujące się w obrębie miasta Wrocław oraz linie kolejowe mające wpływ na ruch pociągów na odcinku C-E 59.

Termin składania ofert upływa 14 czerwca 2019 r. Przewidywany czas opracowania wstępnego studium wykonalności dla węzła to 34 miesiące, a dla linii C-E 59, osiemnaście miesięcy. Zgłoś uwagę