Jacek Łukasiewicz o książkach

„Kąt widzenia” – taki tytuł nosi najnowsza książka prof. Jacka Łukasiewicza, znakomitego krytyka literackiego i historyka literatury, wydana przez Warstwy. Teksty w niej zgromadzone pochodzą z autorskiej rubryki „Notatki literackie” w miesięczniku „Odra”.

Profesor Łukasiewicz pisze w posłowiu: „Nie jest to dziennik krytyka. Krytyk czyta systematycznie nowości, towarzyszy autorom, proponuje nowe kategoryzacje. Także kiedyś towarzyszyłem, ale autorzy, którym towarzyszyłem, poumierali albo się postarzeli. Dużo tu nekrologów. Ale są też poetyckie debiuty”.

Ten niejednorodny gatunkowo zbiór tekstów z lat 2004–2015, na który złożyły się notatki, recenzje, wspomnienia, sylwetki oraz przypisy, układa się nie tylko w prywatną opowieść o samej literaturze, ale także o jej obecności w życiu publicznym i społecznym. Literacki świat oglądany jest tu nie tylko przez krytyka i wykładowcę akademickiego, ale także świadka historii i politycznych przemian.

Wygraj książki „Kąt widzenia"

Jacek Łukasiewicz (ur. 1934) jest poetą, krytykiem literackim, historykiem literatury, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Głównym przedmiotem jego zainteresowań krytycznych jest powojenna poezja polska. Autor prac naukowych, zbiorów analiz i esejów, monografii poświęconych poetom Mieczysławowi Jastrunowi, Adamowi Mickiewiczowi, Zbigniewowi Herbertowi i Stanisławowi Grochowiakowi. Jako poeta debiutował w 1958 roku zbiorem wierszy „Moje i Twoje”. Laureat Nagrody Literackiej Pen Clubu i Nagrody im. Kazimierza Wyki za całokształt twórczości krytycznej i eseistycznej. Mieszka we Wrocławiu.

Jacek Łukasiewicz, „Kąt widzenia. Notatki literackie", Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2016

 

Zgłoś uwagę