GDS ds. aktywizacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerium Kultury Wrocław 2016

Spotkanie w Infopunkt BarBara

Zapraszamy na kolejne spotkanie Wrocławskiej Grupy Dialogu Społecznego ds. aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. Jego tematem będzie dostępna kultura na terenie miasta i regionie, stąd nieprzypadkowy dzień – wtorek, kiedy w ramach ESK Wrocław 2016 dzielimy się doświadczeniami miejskimi z pozostałymi miastami województwa dolnośląskiego. 

Przez cały ubiegły rok odbywały się spotkania Ministerium Kultury. W przyjaznej strefie MiserArt, przy ulicy Cybulskiego Jarosław Fret, szef Kuratorów ESK; Bartłomiej Skrzyński, rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe w tym Fundacja na rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka, miejskie centra kultury, jak np. Centrum Kultury Agora, Centrum Kultury Wrocław Zachód, Kuratorzy Sądowi określali potrzeby, możliwości, by wypracować rekomendacje służące włączeniu w kulturę. Spotkania, także późniejsze w roboczym gronie, przynosiły konkretne konkluzje. Dlatego w naturalny sposób GDS ds. aktywizacji Osób Niepełnosprawnych łączymy z kolejnym Ministerium Kultury.

Będzie więc okazja do podzielenia się doświadczeniem, wsłuchania w głosy środowiska, także spoza Wrocławia.


W spotkaniu wezmą udział: Jarosław Fret, przewodniczący kuratorów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, Krzysztof Maj, dyrektor generalny Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, Bartłomiej Skrzyński, rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, Justyna Mańkowska, wiceprezes Fundacji Katarynka, Kuratorzy Sądowi, także goście i przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Instytucji Kultury i organizacji pozarządowych i Wrocławskiej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dominik Golema,
Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urząd Miejski Wrocławia

Magdalena Lange
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016/Instytut Grotowskiego

prosimy o potwierdzenie obecności na adres: dominik.golema@um.wroc.pl


Grupy Dialogu Społecznego (GDS)
jest  propozycją poszerzenia partycypacji w działaniach miejskich Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. To zaproszenie do dialogu wystosowane przez UM Wrocławia/Departament Spraw Społecznychi /Rzecznika ds Dialogu Społecznego.

Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje pozarządowe), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest rozmowa, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.

Formuła Grup Dialogu Społecznego zakłada tworzenie tematycznych grup dialogu społecznego o charakterze dyskusyjnym i doradczym, w których udział biorą przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele miasta, przedstawiciele środowisk lokalnych i instytucji, oraz niezrzeszone osoby zainteresowane poruszanymi zagadnieniami.

TEMAT: Kultura dostępna

Miejsce, data, godzina: BarBara, 23.02.2016, godzina 12.00-14.00.

Materiały organizatora.Zgłoś uwagę