Fundacja Art Transparent łapie wiatr w żagle i promuje swoje projekty

Fundacja Art Transparent wchodzi w rok 2021 z pełnym wachlarzem projektów. Znowu otwarte jest dla zwiedzających Mieszkanie Gepperta, trwają wystawy, zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do projektu ARTIFAKE: Art invades propaganda, ale można jeszcze – do końca lutego – zgłaszać akces do 19. Przeglądu Sztuki SURVIVAL.

  • Mieszkanie Gepperta, Fundacja Art Transparent

    Mieszkanie Gepperta, źródło: Fundacja Art Transparent


Co prawda z ograniczeniami co do zwiedzania, związanymi z pandemią, ale Mieszkanie Gepperta przy ul. Ofiar Oświęcimskich znowu jest otwarte dla zwiedzających. W miejscu, gdzie przechowywana jest spuścizna po artystycznej rodzinie – Hannie Krzetuskiej-Geppertowej i Eugeniuszu Geppercie, organizowane są znowu ciekawe prezentacje i wystawy.

Mieszkanie Gepperta znowu otwarte

Mieszkanie Gepperta znowu otwarte

Wystawa
Termin bezterminowo

Miejsce Galeria Mieszkanie Gepperta

Zobacz

W galerii pokazywane są obecnie „Ścieżki do interpretacji. Suplement” w ramach obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław '70. Na tę wystawę składają się prace wrocławskich artystek i artystów. Do obejrzenia jest także archiwum dotychczasowej działalności Fundacji Art Transparent. Jeden z działów poświęcono niegdysiejszym lokatorom mieszkania. 

Ścieżki do interpretacji. Suplement

Ścieżki do interpretacji. Suplement

Wystawa
Termin od 11 lutego 2021 do 26 lutego 2021

Miejsce Galeria Mieszkanie Gepperta

Zobacz

Pod kuratorską opieką

Od bieżącego roku Fundacja Art Transparent przejęła sprawowanie opieki kuratorską nad galerią Szewska, znaną wcześniej pod nazwą Uliczna Galeria Szewska Pasja. Galeria realizuje średnio osiem wystaw rocznie – autorskich i w kooperacji z podmiotami zewnętrznymi. Szewska Pasja powstała w 2010 r. Od 2011 r. projekt dofinansowany jest przez miasto Wrocław. Twórcą galerii jest Julia Janowska. W pierwszym roku działalności opiekę kuratorską sprawowała Ewa Kaszewska, a w latach 2011-2020 Tomasz Broda. 

Misją Szewskiej pod zarządem fundacji Art Transparent jest popularyzacja najciekawszych zjawisk w młodej polskiej sztuce współczesnej, a także odwoływanie się do tradycji lokalnej awangardy. Dlatego ekspozycje, prezentujące twórczość i sylwetki najmłodszych artystów, przeplatają się tu z dorobkiem nestorów związanych z dawną PWSSP (obecnie ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu), Grupą Wrocławską, Sympozjum Plastycznym Wrocław ’70.

Do 12 marca trwać będzie na Szewskiej wystawa „15% abstrakcji” – z reprodukcjami 17 płócien autorstwa Hanny Krzetuskiej-Geppertowej. 

Hanna Krzetuska-Geppertowa: „15% abstrakcji”

Hanna Krzetuska-Geppertowa: „15% abstrakcji”

Wystawa / W plenerze
Termin od 15 lutego 2021 do 12 marca 2021

Miejsce Galeria Szewska

Zobacz

19. Przegląd Sztuki Survival

To wydarzenie artystyczne zostało przez Fundację Art Transparent zaplanowane na 25-29 czerwca 2021 r. i odbędzie się w budynku kotłowni byłego Pafawagu (wcześniej fabryki Linke-Hofmann-Werke). Termin zgłoszeń na konkurs realizacji artystycznych, w odpowiedzi na liczne prośby, został przez organizatorów przesunięty na ostatni dzień lutego. 

Opis kuratorskiwirtualny spacer oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Przeglądu Sztuki. Zgłoś uwagę