Komisja oceniająca

Skład komisji oceniającej Programu “mikroGRANTY ESK 2016” w 2014 roku:

Dorota Wolska, dr hab.,  kulturoznawczyni z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszar zainteresowań: estetyka, filozofia i teoria kultury, filozofia humanistyki. Autorka książki „Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej” (Kraków 2012) oraz współredaktorka książek: „Geertz – lokalna  lektura” (Kraków 2005), „Kultura i tragiczność” (Wrocław 2007).

Maja Zabokrzycka, absolwentka dziennikarstwa i public relations. Animatorka kultury i koordynator projektów. Od 2009 związana z Fundacją Dom Pokoju, najpierw jako asystentka, potem jako koordynator projektu Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze. W międzyczasie – redaktor naczelna portalu kulturalnego G – punkt.pl, wcześniej miesięcznika Negatyw, współpomysłodawczyni nagrody dla animatorów kultury z Wrocławia i Dolnego Śląska: Szczyt Kultury, a także współzałożycielka Obywatelskiej Rady Kultury.

Radosław Grygoruk, animator kultury. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Od 1999 r. związany ze Stowarzyszeniem Lokalnych Ośrodków Twórczych gdzie pełni funkcję członka zarządu stowarzyszenia. Od 2004 Dyrektor międzynarodowego festiwalu muzyczno – artystycznego Slot Art Festival w Lubiążu. 

Robert Pawliszko, absolwent socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, organizator i kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora, przewodniczący Sekcji Regionalnej Pracowników Pomocy Społecznej i wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej. Pomysłodawca wielu projektów dedykowanych seniorom, m.in.: telefon seniora, Miejsca Przyjazne Seniorom, Latająca Akademia Seniora, akcja „Listek dębu” dla dobrych kierowców – seniorów. Autor licznych artykułów o tematyce senioralnej, w tym propozycji systemowych rozwiązań na rzecz osób mniej samodzielnych, starych i przewlekle chorych.

Krzystof Popiel, konsultant Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, kieruje Zespołem Wspierania Edukacji Artystycznej i Kulturalnej. Organizator Otwartej Pracowni Edukacji Kulturalnej, moderator strony internetowej KLIN http://wcdn.wroc.pl/klin/. Współorganizator wielu konkursów, finałów olimpiad, prezentacji teatralnych, spotkań filmowych, konferencji popularno-naukowych, animator licznych przedsięwzięć związanych z młodą kulturą o zasięgu miejskim, okręgowym i ogólnokrajowym.Zgłoś uwagę