Bardzo Młoda Kultura na lata 2019-2021. Nabór wniosków do 5 maja

Program Bardzo Młoda Kultura jest realizowany w ramach „Paktu dla Kultury” przez Narodowe Centrum Kultury. Do 5 maja można zgłaszać się do inicjatywy. Najlepsze pomysły mogą zdobyć finansowanie w wysokości nawet 10 tys. zł.

 

  • bardzo młoda kultura


Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski, trzyletni program. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu. Co roku w ramach programu ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej.

26 marca rozpoczął się nabór do programu, chętni mogą się zgłaszać do 5 maja. Uczestnicy mogą otrzymać wsparcie w kwocie 10 tys. zł. Wybranych zostanie osiem inicjatyw.

Kto może zgłosić się do programu?

W naborze mogą startować trzyosobowe zespoły, w skład których powinni wchodzić: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Zgłaszane inicjatywy muszą być kierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, powinny też angażować rodziców, a także inne grupy odbiorców. W ocenie zgłoszeń brane będą pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: oryginalność, potencjał kulturotwórczy i edukacyjny inicjatywy, jej lokalność i oddolność oraz zgodność z celami programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

W związku z pandemią COVID-19 organizatorzy oczekują od autorów inicjatyw pomysłów na ich realizację w sytuacji utrzymania lub wprowadzenia nowych ograniczeń w działalności instytucji kultury oraz placówek oświatowych.

Jak zgłosić się do programu?

Aby zgłosić inicjatywę, należy wypełnić formularz elektroniczny i zadeklarować udział w szkoleniu dla uczestników, które odbędzie się w  19-21 maja w Srebrnej Górze, oraz w III Dolnośląskim Forum Edukacji Kulturowej, które zaplanowano na początek listopada w Legnicy.

– Cieszę się, że niewielki, ale bardzo twórczy i dynamiczny zespół Firleja został obdarzony zaufaniem Bardzo Młodej Kultury. Wybór Firleja wyjątkowo trafnie koresponduje ze zmianami w naszym ośrodku. Przechodzimy ewolucję od klubu muzycznego do ośrodka działań lokalnych. Marzę o tym, by Firlej nauczył się edukacji kulturalnej tak dobrze, by w przyszłości móc prowadzić podobne przedsięwzięcia w naszym najbliższym otoczeniu – mówi Robert Chmielewski, dyrektor Firleja.

Spotkanie online: Jak zgłosić inicjatywę w programie Bardzo Młoda Kultura

Podczas webinarium mówiono o tym, jak można wziąć udział w programie, m.in.: jak zdobyć 10 000 zł na wsparcie inicjatywy i kto ja może zgłosić; jak zbudować budżet inicjatywy i jak go rozliczyć. Zgłoś uwagę