wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

12°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 16:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. Aktualności
 4. Studencki Program Stypendialny Stypendium dla doktorantów

Zapraszamy do skorzystania z oferty stypendialnej dla doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS). W tegorocznej edycji doktoranci zobowiązani są do wypełnienia wniosku on-line za pośrednictwem aplikacji internetowej, która zostanie udostępniona w pierwszym tygodniu czerwca br. Termin rejestracji oraz wypełniania wniosków upływa 30 czerwca 2019 r. (przyjmujemy wyłącznie wnioski on-line).

Formularz wniosku online dla doktorantów dostępny jest tutaj  (wniosek on-line) oraz w zakładce dot.  Studenckiego Programu Stypendialnego w pliku dokumenty do pobrania  (link w załączeniu https://wca.wroc.pl/sps-dokumenty-do-pobrania).

Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcja dot. wypełniania formularza wniosku on-line Stypendium dla doktorantów (jest tutaj) oraz Regulaminem przyznawania stypendiów dla doktorantów  (jest tutaj).

Do wniosku online należy dołączyć jeden plik pdf  według podanej nazwy pliku tj. nazwiskokandydata.pdf  zgodnie z poniższym wykazem odpowiadającym poszczególnym kategoriom stypendialnym:

W ramach kategorii stypendialnych im. Ludwika Hirszfelda, Hugona Steinhausa, Maxa Borna, Wincentego Stysia, Jana Mozrzymasa:

 1. CV (maksymalnie 1 strona)
 2. Zaświadczenie o statusie doktoranta
 3. Numerowany wykaz publikacji oraz prac naukowych wraz z podaniem ich parametrów punktowych (np. Impact Factor)
 4. Lista najważniejszych projektów badawczych (ze wskazaniem roli pełnionej przez wnioskodawcę), staży, czynnych udziałów w konferencjach (maksymalnie 3 strony)
 5. Opinie i rekomendacje (maksymalnie 2 strony)
 6. Potwierdzenie przyjęcia do recenzji, druku etc. prac wymienionych w punkcie 2.
 7. Zaświadczenie o statusie doktoranta (maksymalnie 1 strona)
 8. Inne ważne dla kandydata informacje (maksymalnie 1 strona)W kategorii stypendialnej im. Jerzego Grotowskiego:
 1. CV (maksymalnie 1 strona)
 2. Zaświadczenie o statusie doktoranta
 3. Numerowany wykaz publikacji naukowych wraz z podaniem ich parametrów punktowych (np. Impact Factor), wystaw indywidualnych i najważniejszych realizacji artystycznych
 4. Lista najważniejszych projektów badawczych (ze wskazaniem roli pełnionej przez wnioskodawcę), staży, czynnych udziałów w konferencjach (maksymalnie 3 strony)
 5. Opinie i rekomendacje (maksymalnie 2 strony)
 6. Liczba i wykaz publicznych prezentacji autorskich dzieł sztuki, np. muzycznych – kompozytor utworu symfonicznego, spektaklu operowego, baletowego; filmowych i teatralnych – reżyser, scenarzysta; plastycznych – autor indywidualnej wystawy plastycznej, pomnika (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia, szczegóły publicznej prezentacji, zasięg: krajowy lub międzynarodowy)
 7. Wykaz publikacji autorskich utworów artystycznych, np. dzieł plastycznych, filmów, spektakli teatralnych/baletowych, partytur/nagrań/wykonań utworów muzycznych, powieści/tomów wierszy (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia/prezentacji, formę publikacji, zasięg: krajowy lub międzynarodowy)
 8. Wykaz znaczących publicznych wydarzeń artystycznych z bezpośrednim aktywnym udziałem kandydata (np. rola pierwszoplanowa/ drugoplanowa w spektaklu/filmie, solista/dyrygent koncertu symfonicznego/kameralnego/ spektaklu operowego/ baletowego)
 9. Wykaz znaczących dzieł sztuki, których doktorant jest współautorem, zrealizowanych i zaprezentowanych publicznie, np. autorstwo/ współautorstwo muzyki, zdjęć, choreografii, scenografii do filmu/spektaklu, udziału w zbiorowej wystawie plastycznej, autorstwo opracowania plastycznego wystawy/ spektaklu/ książki/ katalogu (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia, zasięg krajowy, międzynarodowy)
 10. Wykaz krajowych i zagranicznych nagród, wyróżnień, stypendiów
 11. Wykaz najważniejszych realizacji zleconych, zamówień artystycznych, wdrożeń, wzorów patentowych, projektów komercyjnych
 12. Zaświadczenie o statusie doktoranta (maksymalnie 1 strona)
 13. Inne ważne dla kandydata informacje (maksymalnie 1 strona), np. udział w warsztatach, kursach mistrzowskich, rezydencji artystycznych (proszę podać nazwę, datę i miejsce); Inne ważne dla kandydata informacje (maksymalnie 1 strona), np. udział w projektach badawczych finansowanych ze środków innych niż środki statutowe jednostki macierzystej (proszę podać zakres obowiązków, datę, miejsce i zasięg imprezy), odczyty/ prezentacje/ publikacje konferencyjne, członkowstwo w organizacjach artystycznych i naukowych, publikacje tekstów naukowych/krytycznych, wolontariat, popularyzacja sztuki i nauki itp. oraz organizacji wystaw, festiwali, warsztatów

Dodatkowo każdy z kandydatów ma możliwość dodatkowego załączenia (max 3) najważniejszych  prac naukowych w formie PDF. 

UWAGA: Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeniesienia wniosku do innej kategorii konkursowej.

Osoby ubiegające się o stypendium mogą złożyć tylko 1 wniosek. Ponadto osoby, które korzystały z programów stypendialnych, w tym ze stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego są zobowiązane odnotować ten fakt w formularzu on-line.

Informacja o wynikach Studenckiego Programu Stypendialnego - Stypendium dla doktorantów  dostępna będzie na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego  w pierwszym tygodniu listopada 2019 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub email:Monika Płoszaj tel. 71 770 20 04, email: [email protected]

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl