wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

5°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 23:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Akademicki Wrocław
  3. Aktualności
  4. Dr Karol Nartowski - USP Zdrowie: jak przebiegała współpraca w VI edycji programu Mozart? Zapraszamy do relacji.

Dr Karol Nartowski - USP Zdrowie: jak przebiegała współpraca w VI edycji programu Mozart? Zapraszamy do relacji.

Dr Karol Nartowski - USP Zdrowie: jak przebiegała współpraca w VI edycji programu Mozart? Zapraszamy do relacji.

Powoli dobiega końca VI edycja Programu Mozart (Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej). Z tej okazji chcielibyśmy Państwu przybliżyć niektóre z naszych partnerstw, ich sukcesy i osiągnięcia w trakcie trwania programu. Jednym z projektów, które uzyskały wsparcie w VI edycji było partnerstwo dr Karola Nartowskiego z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu realizowane wspólnie z Wytwórnią Farmaceutyczną USP Zdrowie

Reklama

Przedmiotem projektu jest opracowanie uniwersalnej matrycy do zastosowania w formulacjach do bezpośredniego tabletkowania, w których głównym składnikiem farmaceutycznie czynnym jest paracetamol.

 

        Dr Karol Nartowski

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku,

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

Pomimo szerokiego użycia tego leku w preparatach generycznych dostępnych na rynku farmaceutycznym proces bezpośredniego tabletkowania tej substancji, zwłaszcza w mieszaninach wieloskładnikowych, stanowi istotny problem technologiczny, wynikający ze specyficznej struktury krystalicznej paracetamolu. W praktyce bezpośrednia kompresja paracetamolu wymaga wcześniejszej obróbki proszku w procesie granulacji, w celu poprawy jego właściwości kohezyjnych.

Dostępne na rynku surowce (granulaty paracetamolu), pomimo bardzo zbliżonego składu ilościowego, znacząco różnią się właściwościami kohezyjnymi, które wpływają na jakość wytwarzanych tabletek.

Proponowane rozwiązanie otwiera możliwości wytwarzania standardowej matrycy bez konieczności zakupu indywidualnie projektowanych granulatów dla wytwarzanych w przedsiębiorstwie produktów.

Określenie krytycznych parametrów matrycy, stanowiącej główną składową tabletki, pozwoli na zdefiniowanie wymagań jakościowych dla potencjalnych dostawców oraz zaprojektowanie jakości wytwarzanych tabletek na poziomie surowcowym.

Wypracowane rozwiązanie, ze względu na potencjalne korzyści wynikające z zabezpieczenia łańcucha dostaw i ograniczenia kosztów okołoprodukcyjnych stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla biznesu.

Realizacja projektu Mozart umożliwiająca bliską współpracę pomiędzy środowiskiem akademickim a lokalnym przemysłem pozwala na wdrożenie praktycznych aspektów opracowywania i produkcji stałych postaci leku do programu nauczania studentów na kierunku Farmacja, a także na wypracowanie modelu współpracy biznes – środowisko akademickie, który będzie mógł zostać wykorzystany w realizacji wspólnych projektów komercyjnych.

Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART" jest programem przyjętym w 2012 roku przez Radę Miejską Wrocławia. Jego celem jest wsparcie wrocławskiego rynku pracy poprzez umożliwienie firmom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców.

Partnerstwa do udziału w programie zostały zaproszone po raz pierwszy w 2012 r. Od października ruszy edycja VII zaplanowana na rok akademicki 2018/2019. Jak dotąd w Programie uczestniczyło 165 partnerstw; na realizację ich projektów Miasto Wrocław do końca roku 2017 r. przeznaczyło ok. 5,5 mln zł. Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Więcej informacji na temat programu MOZART

Zapraszamy również do odwiedzania strony USP Zdrowie

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl