Akademia Muzyczna jedyną w Polsce uczelnią z certyfikatem MusiQuE

Wrocławska uczelnia otrzymała Międzynarodowy Certyfikat Akredytacji Instytucjonalnej, który został przyznany przez Zarząd „Music Quality Enhancement”. To olbrzymi sukces, bo Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, jako jedyna w Polsce, właśnie dołączyła do elitarnego grona europejskich kuźni muzycznych talentów. Dzięki przyznanemu na sześć lat certyfikatowi do Wrocławia mogą trafić najlepsi studenci ze świata.  

  • Gmach Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu/fot. I. Kwartowicz


Akademia Muzyczna w najlepszym gronie

Pomysłodawcą wystąpienia o Międzynarodowy Certyfikat Akredytacji Instytucjonalnej jest profesor Grzegorz Kurzyński, rektor Akademii Muzycznej, który przez osiem lat zasiadał w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatoriów (AEC) i m.in. dlatego doskonale wie, jak ważne jest dla uczelni to wyróżnienie. Starania o jego uzyskanie rozpoczął, wspólnie z zespołem, trzy lata temu.

– Uważałem, że powinniśmy mieć taką akredytację, aby być uczelnią liczącą się w świecie i porównywalną z największymi muzycznymi ośrodkami akademickimi w Europie. Na szczęście, choć pochłonęło to nieprawdopodobną ilość pracy, udało nam się. Teraz wychodzimy na prowadzenie! – nie kryje radości rektor. 

Profesor Grzegorz Kurzyński, rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu/fot. M. Mikołajczyk

Akredytacji udzielił Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego zarząd agendy akredytacyjnej MusiQuE (Music Quality Enhacement). Agenda jest zarejestrowana zarówno w ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education) jednoczącej wszystkie agencje europejskie działające w obszarze jakości nauczania w szkolnictwie wyższym, jak również w EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), czyli rejestrze agencji ds. zapewniania jakości.

Trzy lata starań

Starania o certyfikat były wyjątkowo pracochłonne. Najpierw Akademia Muzyczna musiała przygotować drobiazgowy 30-stronicowy raport samooceny. Potem sprawozdanie czytali eksperci z różnych ośrodków akademickich w Europie (m.in. Paryskiego Konserwatorium czy Royal Academy of Music w Danii) sprawdzając dane. Wreszcie kilkuosobowa komisja dwukrotnie odwiedziła Wrocław, aby na miejscu przekonać się, jak funkcjonuje uczelnia. Dla ekspertów zorganizowano spotkania z przedstawicielami władz uczelni, kadrą akademicką, kierownictwem działów administracji uczelni, studentami, doktorantami i absolwentami oraz pracodawcami zatrudniającymi absolwentów AMKL. 

– Komisja badała osiem obszarów, m.in. misję, wizję, strategię, procesy edukacyjne, infrastrukturę, systemy zapewniania jakości, pracę ze studentami, kadrę akademicką, sprawdzając, czy spełniamy standardy – wyjaśnia profesor Grzegorz Kurzyński, zwracając uwagę, że grono ekspertów zachwycił poziom studentów, sposoby organizacji, jakie następują w akademii pod wpływem wprowadzonej niedawno Ustawy 2.0.  

Rewelacyjne dla wrocławskiej uczelni muzycznej wyniki przeglądu ogłosił na początku maja Martin Prchal, przewodniczący zarządu MusiQuE. Zagraniczni eksperci podkreślali, że tym samym otwiera się nowy rozdział w podnoszeniu jakości kształcenia w Polsce i otwartości na internacjonalizację w Akademiach Muzycznych.

Nowy budynek Akademii Muzycznej/fot. L. Kwartowicz

Prestiżowy certyfikat tylko dla Wrocławia 

Na razie Międzynarodowy Certyfikat Akredytacji Instytucjonalnej posiada tylko wrocławska Akademia Muzyczna, ale profesor Grzegorz Kurzyński nie ma wątpliwości, że wkrótce w ślady Wrocławia pójdą inne miasta. – Inne uczelnie jeszcze się nie zdecydowały, ale będą musiały, w przeciwnym razie nie będą się istotnie liczyły w Europie – podkreśla rektor.

Ten wątek podkreślił w liście gratulacyjnym także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który, oprócz wyrazów uznania, napisał, że wierzy, iż dzięki wyróżnieniu Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego stanie się przykładem dobrych praktyk dla wszystkich uczelni muzycznych w Polsce, a Wrocław umocni pozycję jednego z najważniejszych ośrodków akademickich.

Wyrazy uznania wyraził także Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwracając uwagę, że uzyskany certyfikat unaocznia, że Akademia Muzyczna we Wrocławiu należy do czołówki najlepszych europejskich uczelni muzycznych i jak wielki jest to sukces całego szkolnictwa artystycznego w Polsce.   

Certyfikat został przyznany na sześć lat (do 2026 roku), potem trzeba będzie podjąć starania o jego odnowienie. W najbliższym czasie akademię odwiedzi też ponownie ekspert z agendy MusiQuE, który skontroluje, czy zmiany idą w dobrym kierunku. Profesor Grzegorz Kurzyński zwraca uwagę, jak ważny jest rozwój uczelni w perspektywie dekady.

– W dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej i tematami takimi, jak robotyka, sztuczna inteligencja, digitalizacja, będziemy musieli pójść dokładnie w tym nowym kierunku, nie pozostać skansenem, w którym wykonuje się wyłącznie muzykę Bacha, Beethovena, ale miejscem, gdzie kładzie się nacisk na muzykę elektroniczną, musical, produkcję muzyczną – nie ma wątpliwości rektor AM.Zgłoś uwagę