3 czerwca - zamknięcie ul. Dyrekcyjnej

Od 3 czerwca 2017 roku planowane jest zamknięcie dla ruchu ul. Dyrekcyjnej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Hubską/Suchą (relacje w kierunku ulic Hubska, Sucha i Pułaskiego pozostają drożne)  do wjazdu na tymczasowy dworzec autobusowy. 


Objazd wyłączonego fragmentu drogi zostaje wyznaczony w obu kierunkach ulicami Suchą i Joannitów. Z remontem wiążą się również zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Czytaj więcej - Jak kursuje komunikacja w trakcie remontu ul. Dyrekcyjnej 

Remont Dyrekcyjnej swoim zakresem obejmie wymianę nawierzchni na odcinku od ul. Joannitów do Hubskiej. Część od Joannitów do ul. Borowskiej została już przebudowana w ramach budowy centrum handlowego Wroclavia. Samo skrzyżowanie z Hubską zostanie wykonane przy okazji rozbudowy torowiska tramwajowego na Hubskiej (łącznie z wymianą nawierzchni pod wiaduktem w kierunku Pułaskiego). Czas robót na Dyrekcyjnej przewidywany jest na cztery miesiące. 

 Zgłoś uwagę