Utrudnienia w ruchu w związku ze zdjęciami do filmów. Dziś m.in. na Szajnochy

Od 22 sierpnia we Wrocławiu trwa realizacja zdjęć do kolejnych filmów. Do 30 sierpnia 2021 r. przewidziana jest zmiana organizacji ruchu na niektórych ulicach we Wrocławiu.


26 sierpnia 2021 r. (czwartek)

plac Uniwersytecki

  • Ograniczenie wjazdu dla: rowerów, dorożek, meleksów, riksz, pojazdów zaopatrzenia od 5:00-9:00, pojazdów Uniwersytetu posiadających zezwolenia.
  • Wjazd wyłącznie dla dojeżdżających do posesji (bez możliwości postoju) i ekipy filmowej.
  • Całkowity, krótkotrwały brak przejazdu i przechodu na czas ujęć (nadzór przeszkolonego personelu).
  • Czasowy demontaż kilku słupków od strony ul. Fredry

26-30 sierpnia 2021 r. (czwartek – poniedziałek)

ulica Szajnochy

  • Ograniczenie dostępności ulicy wyłącznie dla dojeżdżających do posesji (bez możliwości postoju) i ekipy filmowej.
  • Całkowity, krótkotrwały brak przejazdu i przechodu na czas ujęć (nadzór przeszkolonego personelu).
  • Ograniczenie parkowania na całej długości ulicy (miejsca zastrzeżone przeniesione na sąsiednią ulicę Gepperta).
  • Czasowy demontaż infrastruktury ulicznej, tj. 5 szt. stojaków rowerowych oraz kilkadziesiąt szt. słupków staromiejskich.
  • Czasowa likwidacja ogródków gastronomicznych uzgodniona z właścicielami lokalów.

fragment pl. Solnego (zaplecze techniczne)

  • Ograniczenie parkowania w zachodniej części placu dla potrzeb zaplecza filmowego


Zgłoś uwagę