2 grudnia parkingi na ul. Kolejowej objęte opłatami.

Od 2 grudnia miejsca postojowe w ulicy Kolejowej na odcinku pl. Rozjezdny - Grabiszyńska zostaną objęte opłatami. 88 miejsc parkingowych znajduje się już w obrębie "nowej", rozszerzonej z dniem 1 września br., strefy C.


Oprócz ulicy Kolejowej do wyznaczenia miejsc płatnych przewidziano również ulice: Jęczmienną,  Żytnią, Pszenną, pl. Rozjezdny i Stysia. (obszar w kwartale ulic Grabiszyńskiej, Piłsudskiego, Zielińskiego i nasypu kolejowego).

Będzie to kontynuacja działań rozpoczętych w roku 2018, kiedy tylko część ulic znajdowała się w strefie SPP (Kolejowa, Prosta, pl. Rozjezdny).

Stawki opłat dla strefy C:

1)w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju

2)w drugiej godzinie postoju w wysokości 2,10 zł za godzinę postoju

3)w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 2,20 zł za godzinę postoju

4)w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju.

Abonamenty:

 1) dla mieszkańca 10, 20 i 50 zł. za miesiąc (za pierwszy, drugi i trzeci pojazd)

2) dla osoby niepełnosprawnej pracującej w strefie 10 zł za miesiąc

3) na numer rejestracyjny pojazdu 160 zł. za miesiąc.Zgłoś uwagę