15-26 września – zdjęcia do filmu, utrudnienia w ruchu i parkowaniu [LISTA]

Od 15 do 26 września firma Film Produkcja sp. z o.o. z Warszawy będzie realizować zdjęcia do filmu „Unfinished”, wykorzystując wrocławskie plenery. Lokalnie pojawią się utrudnienia w ruchu i parkowaniu. 


W następujące dni, w wybranych punktach miasta wystąpią utrudnienia lub ograniczenia w parkowaniu:

15.09.2016 (czwartek):

 • I etap – pl. Dominikański – zdjęcia w obrębie skrzyżowania bez zmian organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania – godz. ok. 7.00-11.30 
 • II etap – most Pokoju – zdjęcia na zachodniej jezdni mostu. Wyłączenie z ruchu zachodniego chodnika i prawego pasa jezdni zachodniej oraz kilkukrotne krótkotrwałe wstrzymanie ruchu na lewym pasie jezdni zachodniej – godz. ok. 10.00-15.30
 • III etap – ul. Pomorska, rejon skrzyżowania z ul. Wąską – zdjęcia w większości na chodnikach w przedmiotowym rejonie bez większych ograniczeń ruchu. Kilkukrotne krótkotrwałe wstrzymanie ruchu samochodów i tramwajów w ciągu ul. Pomorskiej w zakresie godz. 17.00-18.30

Dodatkowo, w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną, wprowadzone tego dnia następujące zmiany:

 • eliminacja parkowania przy ul. św. Józefa
 • eliminacja parkowania i wyłączenie z ruchu łącznika pomiędzy ul. Kazimierza Wlk. i ul. Wierzbową
 • eliminacja parkowania w zatoce przy ul. bł. Czesława 1
 •  eliminacja parkowania obszaru skrzyżowania ul. Pomorskiej i ul. Otwartej

16.09.2016 (piątek):

 • I etap – ul. Nowowiejska, ul. Sienkiewicza, ul. Wyszyńskiego – przejazd samochodem z lawetą, na której umieszczony zostanie samochód oraz kamera. Przejazd realizowany będzie zgodnie z obowiązującym oznakowaniem i wskazaniami sygnalizacji świetlnej. Przejazd ze względu na nietypową sytuację zostanie zabezpieczony pojazdem zabezpieczającym jadącym za lawetą. Powyższy przejazd odbędzie się maksymalnie pięciokrotnie z dozwoloną prędkością i w ramach obowiązujących przepisów.
 • II etap – rejon skrzyżowania ul. Kluczborskiej i Barlickiego – eliminacja parkowania w rejonie skrzyżowania
 • III etap – pl. Staszica – zdjęcia częściowo zostaną wykonane w rejonie skrzyżowania przed sklepem Społem – bez wejścia w ciąg ul. Pomorskiej z kilkukrotnym krótkotrwałym wstrzymaniem ruchu samochodów nadjeżdżających z kierunku ul. św. Wincentego i (w razie potrzeby) tramwajów. Większa część zdjęć zostanie zrealizowana w obrębie parku Staszica. Zdjęcia zostaną wykonane w godzinach popołudniowych.

Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany:

 • eliminacja parkowania przy pl. Staszica na odcinku od skrzyżowania z ul. św. Wincentego do pl. Powstańców Wielkopolskich po stronie parku Staszica 
 • eliminacja parkowania w łączniku pomiędzy pl. Staszica a ul. św. Wincentego.

17.09.2016 (sobota):

 • I etap – ul. Kołłątaja 11/12 – zdjęcia wewnątrz budynku oraz we wnętrzu podwórzowym oraz dwa ujęcia z chodnika ul. Kołłątaja bez zmian w organizacji ruchu
 • II etap – ul. Daszyńskiego 5-11 – zdjęcia na dachu budynku
 • III etap – pl. Nowy Targ, wnętrze budynku urzędu Miasta

Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany:

 • eliminacja parkowania w ciągu ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Rejtana
 • eliminacja parkowania w ciągu ul. Daszyńskiego przed budynkiem 5-11
 • organizacja zaplecza technicznego produkcji na niezabudowanej działce przy ul. św. Katarzyny

18.09.2016 (niedziela):

 • ul. Wagonowa, obręb bramy wjazdowej na teren dawnych zakładów PAFAWAG.

Brama zostanie zamknięta, a wjazd na teren zostanie poprowadzony objazdem przez teren zakładów DOZAMEL przy ul. Fabrycznej 10. Realizacja zdjęć będzie wiązała się z kilkukrotnym krótkotrwałym wstrzymaniem ruchu w ciągu ul. Wagonowej oraz eliminacją parkowania w ciągu ul. Wagonowej.

19.09.2016 (poniedziałek):

 •  Rynek, pl. Gołębi. Zdjęcia odbędą się na zachodniej pierzei Rynku w ciągu całego dnia. W godzinach porannych będą angażowały powierzchnię całej pierzei zachodniej. W ciągu dnia obszar będzie stopniowo ograniczany do części północnej pl. Gołębiego.
 • Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany:  zajęcie pierzei wschodniej pl. Solnego. 

21.09.2016 (środa):

 • I etap – pl. Maksa Borna. Zdjęcia odbędą się w obrębie skrzyżowania z ul. Cybulskiego. W tym rejonie wyeliminowane zostanie parkowanie i kilkukrotnie krótkotrwale zostanie wstrzymany ruch
 • II etap – ul. Mazowiecka. Zdjęcia odbędą się na trawnicku przy Lunaparku
 • III etap – Rynek. Zdjęcia bez ograniczeń w ruchu pieszych. Polegać będą na ustawieniu budki telefonicznej na pl. Gołębim i realizację ujęcia z powietrza.

Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany:

 • zajęcie i eliminacja parkowania części pl. Maksa Borna
 • eliminacja parkowania na odcinku 80m w ciągu ul. Mazowieckiej po stronie Lunaparku
 • zajęcie pierzei wschodniej pl. Solnego.


22.09.2106 (czwartek):

 • I etap – Most Mieszczański Stary. Zdjęcia we wnętrzu zabytkowego tramwaju na trasie most Mieszczański – pl. Jana Pawła II – Kazimierza Wlk. – pl. Grunwaldzki – Nowowiejska – Słowiańska – pl. Powstańców Warszawy – Pomorska – most Mieszczański
 • II etap – pl. Katedralny: zdjęcia przed budynkiem nr 14. Eliminacja parkowania oraz kilkukrotne krótkotrwałe wstrzymanie ruchu
 • III etap – ul. Kopernika: zdjęcia przed i na posesji nr 18. Eliminacja możliwości parkowania od nr. 18 do nr 19
 • IV etap – ul. Norwida: zdjęcia na terenie PWr. Eliminacja parkowania na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do nr. 1
 • V etap – zdjęcia przy ul. Purkyniego w obrębie Muzeum Narodowego bez zmian w organizacji ruchu
 • VI etap – zdjęcia przy ul. Modrzejewskiej w obrębie opery i hotelu Monopol.

Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany:

 • eliminacja parkowania na parkingu przy moście Mieszczańskim.

23.09.2016 (piątek):

 •  I etap – most Zwierzyniecki. Zdjęcia na południowym chodniku mostu z czasowym krótkotrwałym wstrzymaniem ruchu pieszego i rowerowego (z przekierowaniem na drugą stronę mostu)
 •  II etap – ul. Joliot-Curie: zdjęcia na ulicy w ramach zajęcia pasa na wyłączność
 • III etap – kładka pieszo-rowerowa pod mostem Pokoju. W ramach zdjęć zajęcie fragmentów chodników na przyczółkach mostu po obu stronach ulicy na potrzeby umieszczenia technicznych elementów planu zdjęciowego. Kilkukrotne czasowe krótkotrwałe wstrzymanie ruchu pieszych i rowerzystów na kładce.

Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone
tego dnia następujące zmiany:

 • eliminacja parkowania w ciągu ul. Wybrzeże Wyspiańskiego po stronie rzeki od ul. Smoluchowskiego do mostu Zwierzynieckiego
 • eliminacja parkowania w części ul. Joliot-Curie.

24.09.2016 (sobota):

 • I etap – pl. Strzelecki: zdjęcia w sąsiedztwie kościoła pw. św. Bonifacego. Eliminacja parkowania i kilkukrotne krótkotrwałe wstrzymanie ruchu od skrzyżowania z ul. Pomorską. Zdjęcia na chodniku ul. Pomorskiej oraz w obrębie skweru Sybiraków
 • II etap – ul. Mennicza: zdjęcia w ciągu ul. Menniczej na wysokości szkoły podstawowej. Wyłączenie z ruchu odcinka od szkoły do ul. Wierzbowej

26.09.2016 (poniedziałek):

 • I etap – ul. Bogusławskiego: zdjęcia na wysokości nr. 55. Eliminacja parkowania na odcinku ok. 80 m
 • II etap – ul. Nasypowa: zdjęcia na wysokości garaży przy skrzyżowaniu z ul. Zielińskiego. Eliminacja parkowania przed garażami
 • III etap – ul. Lelewela: zdjęcia na chodniku na odcinku 8a do ul. Kolejowej z eliminacją parkowania na tym odcinku
 • V etap – ul. Kolejowa: zdjęcia na wysokości nr. 4-14 z eliminacją parkowania i zwężeniem jezdni z zachowaniem przejezdności
 • V etap – mosty Mieszczańskie: zdjęcia na chodniku południowym z wyłączeniem ruchu rowerowo-pieszego po tej stronie mostu z przekierowaniem go na drugą stronę (most Mieszczański Stary).

Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany:

 • eliminacja parkowania w części pl. Maksa Borna.

28.09.2016 (środa – noc):

Zdjęcia w Przejściach Garncarskim i Żelaźniczym związane z wyłączeniem ich z ruchu (poza dojściem do posesji). Zdjęcia związane z wprowadzeniem na obszar rynku sprzętu – m.in. podnośnika koszowego i agregatu, które zostaną umiejscowione na pl. Gołębim.
Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany:

 • zajęcie pierzei wschodniej pl. Solnego.

komunikat: ZDiUMZgłoś uwagę