12-14 lutego: Usuwanie awarii – ograniczenie ruchu pojazdów

MPWiK S.A. informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii w ul. Różanej 31-33 nastąpi ograniczenie ruchu pojazdów, polegające na miejscowym braku przejezdności ulicy (ślepa ulica).


  • Planowane zamknięcie ulicy: 12.02.2019 r., godz. 08.00 (wtorek)
  • Planowane udrożnienie ulicy: 14.02.2019 r., godz. 16.00 (czwartek)


Zgłoś uwagę