O Grupach Dialogu Społecznego (GDS):

Pomysł Grup Dialogu Społecznego (GDS) jest  propozycją i zaproszeniem do dialogu wystosowanym przez UM Wrocławia/Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi /Rzecznika ds Dialogu Społecznego.

Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje pozarządowe), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest rozmowa, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.

Formuła Grup Dialogu Społecznego zakłada tworzenie tematycznych grup dialogu społecznego o charakterze dyskusyjnym i doradczym, w których skład mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele miasta, przedstawiciele środowisk lokalnych i instytucji.

Zgłoś uwagę