Zmarł dr Andrzej Jarosz, dyrektor Muzeum Współczesnego Wrocław

Kierował Muzeum Współczesnym Wrocław od stycznia 2017 r. Dr Andrzej Jarosz – wrocławski historyk sztuki, krytyk i kurator – zmarł 10 grudnia 2019 r. Miał 47 lat. W związku z żałobą po jego śmierci, MMW będzie zamknięte do piątku, 13 grudnia br. 

  • andrzej jarosz

    dr Andrzej Jarosz, źródło: muzeumwspolczesne.pl


Dr Andrzej Jarosz od roku 2003 był adiunktem w Instytucie Historii Sztuki UWr, a kierownikiem studiów wieczorowych historii sztuki od 2006 roku. Był sekretarzem czasopisma „Quart”, kwartalnika naukowego Instytutu Historii Sztuki, redaktorem naczelnym serii wydawniczej „Wrocławskie Środowisko Artystyczne”, wchodził w skład komitetu redakcyjnego „Roczników Sztuki Śląskiej”, był członkiem zwyczajnym Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, a także członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Organizował międzynarodowe konferencje naukowe, m.in. poświęcone Stanisławowi Lemowi i Józefowi Czapskiemu. Napisał sześć książek, a także kilkadziesiąt artykułów naukowych, esejów, recenzji wystaw i not katalogowych na temat sztuki współczesnej. Wygłaszał wykłady otwarte, popularyzując współczesnych twórców i ich dzieła.

W latach 2001-2003 był zastępcą dyrektora ds. programowych BWA Wrocław. Jako badacza, interesowała go sztuka współczesna, malarstwo wrocławskie po 1945 r., sztuka polskiego modernizmu, a także metodologia nauk o sztuce oraz kino XX i XXI wieku.

Nieznany jest jeszcze termin pogrzebu Andrzeja Jarosza.Zgłoś uwagę