Silesius 2018 – nagrody poetyckie wręczone

Laureatem tegorocznej Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości został Bohdan Zadura, nagrodę za książkę poetycką roku dostał Jerzy Jarniewicz za tom „Puste noce”, a tytułem debiutu roku jury nagrodziło Agatę Jabłońską za tom „Raport wojenny”.


Debiut i książka roku

– W tym roku zgłoszono 208 książek, każdy z członków jury przeczytał je wszystkie. Spośród zgłoszonych 50 debiutów nominowaliśmy trzy, a każdy z nich wywołał bardzo pozytywne uczucia – mówił prof. Andrzej Zawada, przewodniczący jury Silesiusa, przed ogłoszeniem nazwisk laureatów w kategorii debiuty.

Nagroda za debiut trafiła do Agaty Jabłońskiej za tom „Raport wojenny” (Biuro Literackie). W kategorii książka poetycka roku nagrodzono Jerzego Jarniewicza za tom „Puste noce” (Biuro Literackie).

Nagroda za całokształt twórczości

Silesius w tej kategorii trafił do Bohdana Zadury. – Ma imponujący dorobek, wydał ponad 50 książek w ciągu 50 lat; jest mistrzem, nauczycielem, przewodnikiem kolejnych generacji poetyckich.

Bohdan Zadura (1945) – poeta, prozaik, krytyk literacki, tłumacz liryki anglojęzycznej, węgierskiej, ukraińskiej, białoruskiej i rosyjskiej. Autor licznych tomów poetyckich, w tym debiutanckiego W krajobrazie z amfor (1968), Ciszy (1994) czy Nocnego życia (2010). Łącznie wydał dwadzieścia pięć książek poetyckich i kilkanaście tomów eseistycznych i prozatorskich.

Dziękując za nagrodę mówił, że ma ona szczególne znaczenie, bo pierwszym jej laureatem był Tadeusz Różewicz.

O nagrodzie

Ufundowana przez Miasto Wrocław i przyznawana od 2008 roku Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius  ma na celu wyróżnienie i promocję najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji. Zgłaszane są do niej pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia poprzedniego roku.

Nagroda za całokształt twórczości to 100 tys. zł, za książkę roku – 50 tys. zł, za debiut roku – 20 tys. zł. Laureaci otrzymują też statuetki Silesiusa, wykonane przez Michała Staszczaka. Zgłoś uwagę