Przyszłość

Wspólnie z Wrocławskim Forum Osiedlowym rozpoczynamy dyskusję nad ustrojem wrocławskich osiedli. Co powinno się zmienić, a co warto zachować. Przed nami ważne tematy i okazje do rozmowy. Zapraszamy na spotkania konsultacyjne.

 Czas rozpocząć otwartą i szeroką dyskusję, by wspólnie pochylić się nad kluczowymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania osiedli:

  • Czy chcemy realnie zmienić rolę rad osiedli?
  • W jakim zakresie warto poszerzać kompetencje samorządu osiedlowego?
  • W jakim kierunku powinny podążać zmiany: silnej decentralizacji czy umacniania obecnego systemy?
  • Czy rady mają pełnić istotną funkcję w życiu społecznym mieszkańców i osiedli?
  • Jak sprawić, by samorządy osiedlowe były sprawniejsze i skuteczniejsze w działaniu na rzecz mieszkańców?
  • Czy jednostki miejskie powinny w większym stopniu realizować zlecenia i prośby pochodzące od jednostek pomocniczych?
  • Jakie działania powinny być uzależnione od decyzji prezydenta i rady miejskiej, a jakie od pracy jednostek pomocniczych?

W skrócie i dużym uproszczeniu: jakie osiedla marzą nam się w przyszłości i jakich osiedli potrzebujemy? W ramach projektu będziemy wspierać proces szerokiej społecznej dyskusji oraz diagnozy potrzeb, kierunków i możliwych wariantów dotyczących przyszłości wrocławskich osiedli.

Tym samym zostanie zorganizowany szereg otwartych spotkań z mieszkańcami w różnych częściach miasta, w czasie których będziemy się pochylać nad powyższą problematyką. Cały proces zostanie zakończony jesienią 2018 roku publikacją raportu podsumowującego kilkumiesięczną, społeczną dyskusję na temat przyszłości wrocławskich osiedli.

TERMIN KONSULTACJI
7 maja – 30 września 2018 r.

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Propozycja nowego statutu Rad Osiedli.

ZAKRES KONSULTACJI
Konsultacje mają na celu wypracowanie propozycji nowego ustroju wrocławskiego samorządu. Ramy rozwiązań, które są możliwe do wprowadzenia określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statut Wrocławia.

CEL KONSULTACJI
Dyskusja o ustroju wrocławskich osiedli i próba znalezienia odpowiedzi na poniższe pytania. Czy chcemy realnie zmienić obecne funkcjonowanie Rad Osiedli? W jakim zakresie poszerzać kompetencje samorządu osiedlowego? W jakim kierunku powinny podążać zmiany? Czy Rady mają pełnić istotną funkcję w życiu społecznym mieszkańców i Osiedli? Czy samorządy osiedlowe powinny być sprawniejsze i skuteczniejsze w działaniu na rzecz mieszkańców? Czy jednostki miejskie winny w większym stopniu realizować zlecenia i prośby pochodzące od jednostek pomocniczych?

EFEKT KONSULTACJI
Raport obejmujący rekomendacje wypracowane w trakcie konsultacji, który stanowić będzie wytyczne do opracowania propozycji nowego statutu Rad Osiedli.

ADRESACI KONSULTACJI
Mieszkańcy Wrocławia.

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI

Formularz uwag.
Ankieta.
Spotkania konsultacyjne.
Panele eksperckie.

Szczegóły tutaj.

Kontakt:

Tadeusz Mincer
t.mincer@feps.pl
667 121 666

Bądź z nami! Zobacz o czym rozmawiamy. Weź udział w spotkaniach!