sportowa TRAWOWA: Zdecyduj, jak zmieni się boisko na Muchoborze

9 czerwca startują konsultacje sportowa TRAWOWA. Porozmawiajmy o przyszłości boiska przy ul. Trawowej. Z waszą pomocą chcemy przygotować projekt, który będzie odpowiadał potrzebom wszystkich mieszkańców.

Co chcemy konsultować z mieszkańcami?

W zeszłorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy wybrali w głosowaniu projekt nr 124 – Muchoborskie Centrum Sportu Trawowa – Etap I. Zakłada on m.in. modernizację istniejącego przy ul. Trawowej boiska piłkarskiego. W ramach WBO 2017 mieszkańcy zgłosili kolejne projekty, proponujące remont i przebudowę boiska. Biuro ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia, które odpowiada za WBO, podjęło decyzję o przeprowadzeniu lokalnych konsultacji w sprawie zagospodarowania obiektu sportowego przy ul. Trawowej – jego ewentualnej rozbudowy o kolejne funkcje sportowe, elementy małej infrastruktury, nasadzenia zieleni itp.

TERMIN KONSULTACJI

9 – 30 czerwca 2017

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Zagospodarowanie obiektu sportowego przy ul. Trawowej.

ZAKRES KONSULTACJI

Sposób zagospodarowania obiektu będącego przedmiotem konsultacji, jego ewentualna rozbudowa o kolejne funkcje sportowe, elementy małej infrastruktury, nasadzenia zieleni, itp.

CELE KONSULTACJI

Poznanie opinii mieszkańców.
Włączenie ich do współdecydowania o zakresie inwestycji.
Wypracowanie ostatecznych rozwiązań akceptowanych przez przyszłych użytkowników.

ADRESACI KONSULTACJI

Mieszkańcy Wrocławia.

FORMY KONSULTACJI 

EFEKT KONSULTACJI

Raport z konsultacji.