Organizacja ruchu na Widawie

Organizacja ruchu na Widawie

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące organizacji ruchu na osiedlu Widawa. Zapoznaj się z tym czego one dotyczą i w jaki sposób możesz się włączyć do dyskusji.

TERMIN KONSULTACJI
30 stycznia – 19 lutego 2018 r.

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Organizacja ruchu na osiedlu Widawa.

ZAKRES KONSULTACJI
Propozycje rozwiązań drogowych, które mogą teraz lub w przyszłości poprawić organizację ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji zbiorowej oraz samochodowego.

CEL KONSULTACJI
Rozpoznanie głównych użytkowników poruszających się po osiedlu Widawa.
Poznanie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji ruchu na osiedlu Widawa.
Zebranie rekomendacji do zmian bieżących oraz długofalowych związanych z organizacją ruchu.

EFEKT KONSULTACJI
Raport zawierający rekomendacje mieszkańców.

ADRESACI KONSULTACJI
Mieszkańcy Wrocławia, szczególnie osiedla Widawa oraz Lipa Piotrowska.

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI
SPOTKANIE | 6 lutego 2018, g. 17.00 | Hotel JASEK, ul. Sułowska 39
SPOTKANIE | 15 lutego 2018, g. 17.00 | Centrum Innowacji PRZEJŚCIE, ul. Świdnicka 19

FORMULARZ UWAG | 30 stycznia – 19 lutego 2018

Fill out my online form.

Bądź z nami!

Więcej aktualności