Półmetek prac na ul. Trzebnickiej

16 maja rozpoczęły się prace drogowe związane z budową pasów rowerowych i poprawą stanu technicznego nawierzchni jezdni na ulicy Trzebnickiej. W środę 8 lipca rozpoczęły się prace na drugiej części ulicy.


Od 8 lipca ruch ze starej brukowanej połówki jezdni został przełożony na nową - bitumiczną. Zmiana nie oznacza żadnej rewolucji dla kierowców i mieszkańców. Przejazd jest nadal utrzymywany wyłącznie w relacji do ul. Św. Wincentego z objazdem wyznaczonym od Św. Wincentego przez Chrobrego do Łokietka. Prace na drugiej połowie jezdni potrwają do 30 sierpnia.
 
Na całym odcinku objętym inwestycją, a więc od Łokietka do Św. Wincentego, obowiązuje jeden kierunek ruchu - do placu Powstańców Wielkopolskich. Objazd dla przeciwnego kierunku wyznaczono ulicami Św. Wincentego i Chrobrego. Zmiany będą obowiązywały do końca sierpnia br.
 

Wprowadzenie jednego kierunku ruchu na Trzebnickiej jest konieczne ze względu na zajęcie połowy jezdni dla potrzeb wykonania prac drogowych (rozbiórka kostki granitowe a następnie odbudowa nawierzchni z asfaltobetonu; wyznaczenie drogi rowerowej oraz przejść dla pieszych z wyspami). Zobacz plik .PDF

Utrzymanie płynności ruchu na objeździe oraz remontowanym odcinku Trzebnickiej wymaga wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ulicy Jagiellończyka oraz pl. Św. Macieja.
 
Reasumując, zmiany w organizacji ruchu obejmują:
  • ulica Trzebnicka od Łokietka do Św. Wincentego - jeden kierunek ruchu do Św. Wincentego
  • przeciwny kierunek ruchu korzysta z objazdu od Św,. Wincentego przez Chrobrego
  • ulica Jagiellończyka staje się jednokierunkowa z możliwością wjazdu od Trzebnickiej i wyjazdu do Chrobrego
  • na pl. Św. Macieja będzie obowiązywał dokładnie przeciwny kierunek aniżeli na Jagiellończyka - wjazd od strony Chrobrego, wyjazd do Trzebnickiej. 
Całkowite zamknięcie ulicy skróciłoby czas realizacji inwestycji do niespełna dwóch miesięcy ale spowodowałoby duże utrudnienia, dlatego przez cały czas trwania budowy na Trzebnickiej będzie utrzymywany przejazd na jednej połówce jezdni, zawsze w relacji do placu Powstańców Wielkopolskich. 
Zgłoś uwagę