Zainicjuję prace nad międzygminnym porozumieniem w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Bezdomne zwierzęta migrują, nie uznając granic miejscowości. Podpisane zostały akcesy przystąpienia do porozumienia przez pięć ościennych gmin: Borów, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Siechnice, Wińsko. Porozumienie pozwoli schronisku przyjmować zwierzęta z sąsiednich gmin i finansować opiekę nad nimi z budżetów gmin przekazujących zwierzęta.