Zadbam o lepsze wykorzystanie infrastruktury sportowej Młodzieżowego Centrum Sportu

Lepsze wykorzystanie infrastruktury sportowej MCS rozumiem dwojako: przede wszystkim jako inwestycje w istniejące już obiekty. Dlatego jeszcze w grudniu 2018 roku wymieniliśmy oświetlenie w hali sportowej przy ul. Parkowej i zaplanowaliśmy wymianę oświetlenia na Polach Marsowych, gdzie doświetlone zostaną kolejne boiska.

Od stycznia 2019 roku udostępnimy sale sportowe, które zostały przystosowane do uprawiania sztuk walki (pod trybuną Stadionu Olimpijskiego).

Na początku wiosny chcę także udostępnić mieszkańcom Wrocławia infrastrukturę WKK Sports Centre. Koncepcja dalszego wzbogacania oferty MCS-u będzie jednocześnie przedmiotem prac zespołu ds. Strategii Sportu Wrocławia 2030, który powołam w najbliższym czasie.