Zacznę wdrażać rekomendacje nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej został przedstawiony mieszkańcom do konsultacji w październiku 2018 roku. Ostateczna wersja planu trafi pod obrady Rady Miejskiej na początku 2019 roku, a po jego uchwaleniu zacznę wdrażać rekomendacje.

Ten plan to dokument partycypacyjny, który obejmuje wszelkie działania z zakresu kształtowania zachowań komunikacyjnych – odnosi się do szeroko pojętego zarządzania mobilnością. W ramach projektu odbyło się sześć spotkań – dla mieszkańców i interesariuszy, które były kluczową częścią pracy nad dokumentem. Pozwoliły one na zebranie oczekiwań i potrzeb w zakresie przemieszczania się po mieście, a następnie wypracowanie projektu dokumentu, który właśnie teraz wystawiony został do konsultacji.

Plan, sporządzony w oparciu o wytyczne UE, będzie dużym wsparciem, a często wręcz wymogiem, przy staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych. To także gotowe narzędzie do podejmowania decyzji, nie tylko budżetowych, ale także z zakresu zarządzania miastem.

Jakiego miasta chcemy?

W pierwszej piątce działań najpilniejszych i najważniejszych znalazły się:

  • kontynuacja prac nad rozwojem tras tramwajowych zgodnie z założeniami Wrocławskiego Programu Tramwajowego
  • rozwijanie transportu zbiorowego w powiązaniu z nowymi obszarami zamieszkiwania i pracy – nowe trasy, pętle i przystanki
  • poprawa dostępności pieszej w centrum – nowe przejścia dla pieszych
  • uspokojenie ruchu, zieleń oraz ławki w centrum i śródmieściu
  • rozwijanie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów – tworzenie deptaków itp.
  • poprawa infrastruktury torowej

Projekt uchwały przyjmujący program trafi na sesję Rady Miejskiej 11 kwietnia. Należy jednak podkreślić, że jego wyniki są już w tym momencie wdrażane dotyczy to m.in. przedstawionego już nowego programu autobusowego oraz poprawy komunikacji zbiorowej, np. z Jagodnem.  Pełna wersja planu oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie BIP.

www.wroclaw.pl/ruch-miasta

http://bip.um.wroc.pl/artykul/528/35445/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-dla-wroclawia