Wprowadzimy program przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

Wprowadzimy program przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

Wprowadzimy program przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, w tym uruchomimy specjalny całodobowy numer dla ofiar przemocy.