Wprowadzimy nową politykę komunalną

Wprowadzimy nową politykę komunalną

Dzięki niej uda się nam m.in. zamienić pustostany na nowe mieszkania komunalne czy skrócić czas oczekiwania na miejskie "M".

  • Zdecydowanie zwiększymy liczbę nowo budowanych mieszkań komunalnych. Część z nich będzie w nowych, modelowych domach komunalnych. Konkretne lokalizacje są do przedyskutowania, ale zakładamy, że może to być zarówno centrum, jak i niektóre osiedla (jak Brochów, Psie Pole czy Leśnica). Część nowych mieszkań chcemy przekazywać najlepszym absolwentom naszych uczelni.
  • Rozpoczniemy proces przekształcania należących do gminy pustostanów na mieszkania komunalne.
  • Uruchomimy skuteczny system zamiany mieszkań komunalnych. Skrócimy czas oczekiwania na takie mieszkanie. Damy pierwszeństwo w przydzielaniu lokali komunalnych rodzicom samodzielnie wychowującym dzieci, ofiarom przemocy domowej, rodzinom wielodzietnym.
  • Uruchomimy program pomocowy dla mieszkańców zasobu komunalnego. W jego założeniach zakładamy możliwość częściowego lub warunkowego umorzenia zaległości czynszowych dla osób najuboższych.
  • W urzędzie miejskim scalimy w jednym pionie kompetencje w zakresie polityki mieszkaniowej miasta.
  • Stopniowo będziemy zwiększali nakłady na politykę mieszkaniową, w tym likwidację substandardów mieszkaniowych (remonty częściowe i doraźne).
  • Utworzymy stały program rewitalizacji kamienic. Wyremontujemy, w sposób kompleksowy z przyłączeniami do centralnego ogrzewania, co najmniej 150 kamienic.