Uruchomię projekt wolontariatu kompetencyjnego

Poprzez promocję dobrowolnego wolontariatu kompetencyjnego chciałbym stworzyć warunki do rozwoju aktywności społecznej wśród pracowników urzędu. To także szansa dla naszych pracowników na pokazanie swoich wartości, pasji i dzielenie się kompetencjami. 

 

Odpowiedzialny:

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Miejskie Centrum Wolontariatu
tel.: 71 77 24 990 / 71 77 24 991
e-mail: centrum@wolontariat.wroclaw.pl