Stworzę harmonogram regularnych spotkań z radami osiedli na cały rok

Poprzez regularne spotkania z przedstawicielami rad osiedli chciałbym na bieżąco poznawać problemy lokalnych społeczności i wspierać je w działaniach na rzecz integracji oraz poprawy jakości życia. Podczas zeszłorocznego spotkania w ramach cyklu „Wrocław rozmawia” mówiłem, że moim priorytetem było i jest budowanie aktywnej tkanki społecznej miasta i wypracowanie nowych modeli dla wrocławskiego ustroju osiedlowego. Pełniąc obowiązki prezydenta miasta chciałbym jeszcze bardziej rozwinąć przestrzeń dla działalności rad osiedli oraz mieszkańców skupionych wokół nich. W związku z nowymi zadaniami oraz zwiększaniem kompetencji osiedlowych samorządów, stworzyłem harmonogram spotkań z radami osiedli na 2019 rok. Na spotkania zostały zaproszone wszystkie rady osiedli. Każdą z nich reprezentować będzie przewodniczący oraz przedstawiciele zarządu osiedla. Spotkania będą dotyczyły wcześniej przygotowanego zakresu spraw i problemów. Udział w nich wezmą również, obok prezydenta, dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.