Rozpocznę prace nad nowym statutem wrocławskich rad osiedli

Lata 2015–2018 były okresem szerokiej dyskusji nad przyszłością i ustrojem samorządowych jednostek pomocniczych Wrocławia. Przez ten czas rozmawialiśmy z wieloma grupami społecznymi: mieszkańcami, radnymi osiedlowymi, aktywistami, a także zaproszonymi przez miasto ekspertami. Efektem tych działań była niezwykle ważna dla rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnej "Strategia Wrocławia 2030", jak również Analiza Funkcjonalna Osiedli. Równocześnie, prowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne w ramach cyklu Wrocław Rozmawia o osiedlach.  Na ich podstawie utworzono Nową Konstytucję Osiedli - dokument zawierający rekomendacje zmian wrocławskiego ustroju osiedlowego. Wszystkie te materiały zostały upublicznione na stronach Wrocław Rozmawia. W 2019 roku zakończymy prace nad kolejnymi przepisami, regulującymi ustrój wrocławskiego samorządu osiedlowego i zasad decydowania o inwestycjach osiedlowych. Aby zrealizować to zadanie, w marcu powołamy Zespół ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych. Zespół będzie funkcjonował przy Wydziale Partycypacji Społecznej, a w jego składzie znajdzie się 11 osób: 6 reprezentantów Rad Osiedli,  2 przedstawiciel Rady Miejskiej Wrocławia oraz 3 przedstawicieli Prezydenta. W celu powołania Zespołu zainicjujemy procedurę, zapewniającą demokratyczne wyłonienie 6 reprezentantów wrocławskich samorządów osiedlowych. Nastąpi to w trybie analogicznym do wyborów członków Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do zadań zespołu będzie należało przede wszystkim:
  • Opracowanie zasad zdecentralizowanego decydowania o realizacji inwestycji o istotnym znaczeniu dla wrocławskich osiedli. Na podstawie tych zasad, powstanie następca programu PIRO (PIRO 2.0);
  • Przygotowanie aktów prawnych konstytutywnych dla nowego ustroju (statutu) samorządowych jednostek pomocniczych.