Przedstawię projekt wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020-2025

Zarządzeniem Nr 247/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2019 r. powołano Zespół ds. przygotowania projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020 – 2025, który dokonał podziału zadań i określił zakres współpracy zarządców mieszkaniowego zasobu gminy oraz właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego.
Od stycznia br. cyklicznie organizowane są spotkania Zespołu a podsumowanie jego prac wraz z prezentacją gotowego programu przypada na III kwartał br. 

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Nieruchomości i Eksploatacji
tel. 71 777 71 97
dnr@um.wroc.pl