Przedstawię projekt wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020-2025

Prace nad Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020-2024 są na ukończeniu.

Obecnie projekt dokumentu - uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez Sekcję ds. Legislacji. Projekt zostanie przedłożony pod obrady Rady Miejskiej Wrocławia  na sesję w październiku 2019 r.


Aktualny Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 - 2019 obowiązuje do 31.12.2019 r., zatem do końca roku nowy program zostanie uchwalony.

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Nieruchomości i Eksploatacji
tel. 71 777 71 97
dnr@um.wroc.pl