Będziemy realizować i rozwijać strategię Kultura – Obecna!

Będziemy realizować i rozwijać strategię Kultura – Obecna!

Pozwoli ona naszemu miastu stawać w szranki z najlepszymi uczelniami na świecie, a zarazem będzie przyciągała wybitnych naukowców.

  • Będziemy zabiegać o pełne zrealizowanie programu modernizacji i rozbudowy Opery Wrocławskiej, dokończenie modernizacji Muzeum Archidiecezjalnego oraz o nową siedzibę dla Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Będziemy starać się przywrócić kulturze budynek dawnego kina Lwów.
  • Będziemy wspierać wszelkie działania na rzecz wzmacniania relacji pomiędzy władzami samorządowymi a środowiskiem kulturalnym miasta.
  • Miasto nada ulgi lokalom, które będą organizować występy wrocławskich artystów.
  • Zaproponujemy władzom powiatów i gmin województwa uruchomienie programu uczestnictwa młodzieży szkół średnich z regionu we wrocławskich wydarzeniach kulturalnych.
  • Będziemy wspierali rozwój czytelnictwa w mieście.