Prawo do kultury w perspektywie europejskiej

Konferencja o podstawowych prawach w dziedzinie kultury

Czy w wystarczającym stopniu korzystamy dziś z kultury i jej zasobów mając do dyspozycji internet? Czy ograniczenia w dostępie do kultury wynikają z barier prawnych? – to pytania, na które spróbują poszukać odpowiedzi uczestnicy międzynarodowej konferencji „Prawo do kultury w perspektywie europejskiej”, która zaczyna się dziś (6 listopada) w Warszawie.

Zapraszają na nią Narodowe Centrum Kultury oraz Miasto Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016. 

- Będziemy dążyć do tego, żeby w Europie bardzo wyraźnie wybrzmiała myśl, że jeżeli mamy dbać o naszą przyszłość to należy to czynić w oparciu o kulturę. Chcemy obudzić ogolnoeuropejską dyskusję na temat obecności kultury w życiu społecznym - mówił Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, podczas otwarcia konferencji.

- Projekt Europejskiej Stolicy Kultury jest idealny, aby formułować tego typu postulaty, aby podejmować taką dyskusję. Mam nadzieję, że w 2016 roku we Wroclawiu uda sie nam wpisać prawo do kultury do Protokołu Dodatkowego Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - mówił Krzysztof Dudek, dyrektor NCK.

Przez dwa dni o prawie do kultury i  realizacji w Europie podstawowych praw w dziedzinie kultury  dyskutować będą  m.in. eksperci Rady Europy, goście zagraniczni, przedstawiciele ministerstw, polscy przedstawiciele świata nauki i kultury oraz publicyści.

Międzynarodowa konferencja ma być inspiracją do dyskusji na temat konieczności wpisania „prawa do kultury” do Protokołu Dodatkowego Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku. Obecnie dokument zawiera zagadnienia dotyczące „wolności słowa”, „prawa do nauki” oraz „prawa do wolności i bezpieczeństwa”.  

Uczestnicy dyskutować też będą nad przewodnikiem „Prawo do kultury” zredagowanym przez Narodowe Centrum Kultury i Wrocław, Europejską Stolicę Kultury 2016. Przewodnik, przygotowany jako kompendium wiedzy na temat “prawa do kultury” i praw kulturalnych w Europie ma się stać broszurą promująca na forum krajowym i - w wersji angielskiej - na forum międzynarodowym inicjatywy „Prawo do kultury”.

 

Ramowy plan spotkania:

Dzień I (6.11.2013)

Temat główny: Dostęp do kultury w integrującej się Europie;

Sesja ekspertów zagranicznych: „Prawo do kultury w optyce europejskiej”;

Panel: Czy jest konieczne, aby „prawo do kultury" znalazło swój zapis w europejskim systemie praw człowieka?

  

Dzień II (7.11.2013)

Temat główny: W poszukiwaniu definicji „prawa do kultury”;

Okrągły stół: Prawo do kultury. Przewodnik

Panel 1: Prawo do kultury czy prawa kulturalne/Prawo dostępu czy prawo partycypacji?

Panel 2: Przestrzeń dla kultury w ponowoczesnej Europie.

Zgłoś uwagę