Opera Wrocławska ma nowego dyrektora. Funkcję obejmie Halina Ołdakowska

– Komisja konkursowa, po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych wybrała na stanowisko Dyrektora Opery Wrocławskiej Panią Halinę Ołdakowską – poinformował Michał Nowakowski, rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego. Teraz rekomendacja kandydatury zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. Halina Ołdakowska jest absolwentką wrocławskiej Akademii Muzycznej, przez ponad dekadę była zastępcą dyrektora NFM. Funkcję w operze obejmie od września.

  • Halina Ołdakowska, fot. FB Haliny Ołdakowskiej


Operą Wrocławską przez ostatnie miesiące, po odwołaniu dyrektora Marcina Nałęcza-Niesołowskiego, kierowała pełniąca obowiązki dyrektora Ewa Koleszko. W grudniu minionego roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego zadecydował o ogłoszeniu konkursu na dyrektora opery. 

Do pierwszego etapu zgłosiło się 15 kandydatów, do drugiego komisja konkursowa zakwalifikowała ośmioro – Pawła Gabarę, Tomasza Janczaka, Jana Maślankiewicza, Dariusza Mikulskiego, Waldemara Olszewskiego, Halinę Ołdakowską, Roberto Skolmowskiego i Tomasza Tokarczyka.

Oferta kandydata musiała zawierać m.in.

  • plan działalności artystycznej Opery Wrocławskiej, w tym zarys repertuaru na kolejne dwa sezony artystyczne,
  • wizję działalności i rozwoju Opery Wrocławskiej, zawierającą misję, cele ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji oraz planowane źródła finansowania, 
  • sposób organizacji pracy w Operze Wrocławskiej, w tym projekt planowanej struktury organizacyjnej,
  • strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, 
  • plan promocyjny na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Opery Wrocławskiej,
  • informację, czy kandydat - w przypadku powołania na stanowisko dyrektora - wystąpi z wnioskiem o powołanie zastępcy dyrektora ds. artystycznych.

Zwycięską koncepcję zarządzania Operą Wrocławską przez kolejnych pięć lat przedstawiła Halina Ołdakowska. 

Nowo wybrana dyrektor Opery Wrocławskiej jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na dwóch wydziałach – Wychowania Muzycznego, a także Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii. Przez ostatnią dekadę była zastępcą dyrektora Narodowego Forum Muzyki.   Zgłoś uwagę