NSA oddalił skargę na budowę obwodnicy Leśnicy

O budowę obwodnicy Leśnicy - możemy być już spokojni. Zagrożeniem była skarga kasacyjna Stowarzyszenia Wspólnota Jerzmanowo, jednak Naczelny Sąd Administracyjny swoim wczorajszym wyrokiem ją oddalił.


Stowarzyszenie Wspólnota Jerzmanowo już wcześniej protestowało przeciw wydaniu decyzji środowiskowej dla odcinka obwodnicy przecinającego Dolinę Bystrzycy. W 2015 roku ostatecznie wydana została ona w drugiej instancji przez Główną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Ponieważ protestujących to nie zadowoliło postanowili odwołać się do sądu.

Wstrzymało to w ubiegłym roku, po raz kolejny, na kilka miesięcy projekt Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu, ponieważ przetarg na jego realizację został zawieszony wiosną 2014 roku do listopada w oczekiwaniu na wyrok sądowy. Ten, korzystny dla obwodnicy Leśnicy, zapadł we wrześniu. Stowarzyszenie nie odpuściło – do NSA trafiła skarga kasacyjna.

Przed dwoma tygodniami sąd ją rozpatrzył, teraz wydał wyrok. W uzasadnieniu wyroku podkreślono dwa aspekty. Po pierwsze nie można mówić o tym, że organ wydający decyzję środowiskową i inwestor nie uwzględnili innych wariantów przebiegu tego odcinka drogi ponieważ w toku postępowania takich wariantów rozważano wręcz kilkanaście, co zostało wykazane w dokumentacji. Po drogie, nie można mieć pretensji o to, że decyzja dotyczy tylko jednego odcinka obwodnicy ponieważ drogi buduje się odcinkami i każdy projekt uzupełnia istniejącą sieć szlaków komunikacyjnych.

Warto podkreślić, że prowadząca to zadanie spółka Wrocławskie Inwestycje mimo tych zawirowań kontynuowała swoje postępowanie,  doprowadzając do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania pod koniec ubiegłego roku kontraktu z wykonawcę, firmą Skanska. Było to równoznaczne z rozpoczęciem ostatecznych przygotowań do realizacji, która prowadzona jest już od ponad miesiąca. Obecnie prace trwają na odcinku od ulicy Granicznej do Osinieckiej i na terenie jednostki wojskowej.

Przypomnijmy, że wart ponad 130 mln zł kontrakt na  siedmiokilometrowy odcinek drogi, która ma połączyć ulice Średzką  z rondem przy ul. Granicznej. Harmonogram robót zakłada, że w 2017 roku będzie można z nowej drogi korzystać.

Czytaj więcej: Ruszyła budowa obwodnicy Leśnicy - ZDJĘCIA

ram

Zgłoś uwagę